Flerbruksfartøysaken utsettes av regjeringen til neste høst

onsdag 20. november 2019

Statssekretær Vegard Einan i Arbeids- og sosialdepartementet opplyste på LOs olje- og gasskonferanse onsdag at flerbruksfartøysaken overføres til stortingsmeldingen om den maritime virksomheten som ikke er klar før høsten 2020.

DSC_6270
Statssekretær Vegar Einan sier på LOs olje- og gasskonferanse at flerbruksfartøy skal omtales i stortingsmeldingen om den maritime politikken neste høst. Foto: Atle Espen Helgesen

Statssekretær Vegard Einan (H) sier at når den partssammensatte gruppen ikke lyktes å bli enig om arbeidsmiljøloven på flerbruksfartøy, så blir saken overført til stortingsmeldingen om den maritime politikken og at denne er ventet å være klar høsten 2020.

Det betyr i så fall at saken trolig ikke blir behandlet i Stortinget før våren 2021.

 

Regjeringen lar risikokulturen få fortsette

DSC_6272
Håkon Aasen Bjerkeli utfordret statssekretær Vegard Einan om flerbruksfartøy på olje- og gasskonferansen. Foto: Atle Espen Helgesen

Forbundssekretær Håkon Bjerkeli i Industri Energi fulgte opp Einans innlegg med spørsmål om regjeringen med vilje ønsker å trenere denne saken.

Einan svarte at regjeringen ikke har som intensjon å dra saken ut i tid, men sier at når partene ikke lykkes å bli enig, så får det bli opp til Stortinget å fatte en beslutning.

Bjerkeli er ikke fornøyd med svaret. Han minner det nå er 2,5 år siden lovforslaget om at oljearbeiderne på flerbruksfartøy skal omfattes av Arbeidsmiljøloven var til behandling i Stortinget. Og at den partssammensatte gruppen ferdigstilte sitt arbeid før sommeren. Han hadde forventet at regjeringen tok politiske grep om saken nå i høst.

– Det virker som regjeringen har bestemt seg for at den ikke vil foreta seg noe i denne saken. I mellomtiden så får en risikokultur med utrygge arbeidsforhold fortsette på flerbruksfartøyene som opererer på norsk sokkel, sier han.

Viser ingen handlekraft

Bjerkeli mener regjeringen bare sender ballen videre fra utredning, stortingsbehandling, forskningsrapport som ikke brukes, partssammensatt arbeidsgruppe, ny stortingsmelding og deretter trolig enda en involvering av partene.

-Arbeids- og sosialdepartementet og statsråden viser i praksis ingen handlekraft i denne saken. Tid og penger kastes bort uten at arbeidstakerne som er nærmest risiko eksponeringen får det tryggere av den grunn. Med en sånn ansvarsfraskrivelse er det også vanskelig å se at påseansvaret vil bli tatt på alvor av operatørselskapene på sokkelen, fortsetter han.

Les mer om flerbruksfartøy-saken her:

Industri Energi krever norsk lov på norsk sokkel

Kampen om arbeidsmiljøloven på flerbruksfartøy fortsetter

Nyheter
  • Avgjørende tid for å sikre tusenvis av arbeidsplasser i oljeindustrien

    -Nå er det alvor! Oljepakken som stortingspolitikerne skal behandle ferdig i løpet av neste uke er avgjørende for å sikre arbeidsplasser i olje- og gassnæringen, sier forbundsleder Frode Alfheim og tillitsvalgte fra de ulike delene av næringen.

  • Åpner for like regler for arbeidsreiser fra hele Norden

    Regjeringen åpner for like karanteneregler for arbeidsreiser til og fra alle de nordiske landene fra 1. juni. – En gledelig nyhet for arbeidstakere fra våre naboland som jobber i Norge ognoe vi har jobbet hardt for å få til, sier nestleder i Industri Energi, Lill-Heidi Bakkerud.