Flyteriggavtalen: Informasjon pensjonsgarantiordningen «AFP+1G» og årets oppgjør

torsdag 28. juni 2018

Forbundet og våre tillitsvalgte på flyteriggområdet har fått spørsmål fra medlemmer om pensjonsgarantiordningen «AFP + 1G» og årets hovedoppgjør. Det viktigste man trenger å vite er at vi gjennom oppgjøret har forlenget ordningen med to nye år. For de aller fleste er det ingen endringer.

Kort om bakgrunnen: På flyteriggområdet har vi en tariffestet avtale med Norges Rederiforbund (NR) om at alle ansatte som går av ved fylte 60 år, skal sikres en total pensjon som minst tilsvarer den landbaserte AFP ordningen pluss 1G (G=grunnbeløpet i folketrygden).

Dette er en midlertidig ordning som har blitt videreført under hvert hovedoppgjør og senest under tariffoppgjøret nå i mai.

Industri Energi har vært med i et offentlig utvalg som har utredet ny sjømannspensjon. Dette har vært tidkrevende, men det er opplyst at Stortinget kan få dette til behandling nå i høst.

Les mer om dette på nettsiden «Pensjonstrygden for sjømenn».

Eneste endringen etter tariffoppgjøret for flyteriggansatte, er at garantien for å få et samlet pensjonsbeløp som er like høyt som AFP+1G bortfaller for nyansatte. Men dette gjelder ikke «nyansettelser» i forbindelse med virksomhetsoverdragelse eller gjeninntakelsesrett (2 år), her vil man beholde retten til garantiordningen.

Konklusjon: Alle pensjonsordninger er videreført under dette oppgjøret, med unntak av garantidelen for nyansatte.

Vi håper denne informasjonen bidrar til å oppklare eventuelle misforståelser. Vil du vite mer om årets flyteriggoppgjør, hvor vi blant annet sikret medlemmene solid lønnsøkning og økt kjøpekraft, kan du lese denne artikkelen.

Lurer du på noe, husk at du også kan ta kontakt med en av våre lokal tillitsvalgte der du jobber.

Nyheter