Forbundsstyret i Industri Energi vil utsette landsmøtet til høsten 2021

torsdag 2. april 2020

Et enstemmig forbundsstyre i Industri Energi vedtok i dag at det vil utsette Industri Energis 4. ordinære landsmøte til høsten 2021. Forslaget må godkjennes av Landsstyret.

Industri Energi skulle avholdt landsmøte i oktober i år, og var godt i gang med planleggingen av dette. Men de ekstraordinære omstendighetene på grunn av koronakrisen gjør det krevende å føre en ordentlig prosess for å gjennomføre et landsmøte nå.

Landsmøtet er forbundets øverste organ og avholdes hvert fjerde år.

– Koronakrisen gjør at alle må ha fullt fokus på den spesielle situasjonen vi er oppe i. Og gjennomføring av en skikkelig landsmøteprosess ute blant medlemmene i bedriftene ville vært svært vanskelig nå. Arbeidsutvalget foreslo derfor overfor forbundsstyret å utsette landsmøtet til høsten 2021. Det ble enstemmig vedtatt, sier forbundsleder Frode Alfheim.

Han understreker at alle prosesser som var igangsatt i forbindelse med landsmøtet må gjenstartes og behandles på nytt.

-Vi kommer tilbake til dette i løpet av høsten, i forkant av landsstyremøtet i desember, sier Alfheim.

Forbundsstyret vedtok å utsette Industri Energis 4. ordinære landsmøte til 22-25.november 2021.

I tillegg vedtok forbundsstyret at det skal avholdes et ekstraordinært landsstyremøte 16. april 2020. Dette må endelig godkjenne utsettelse av landsmøtet.

Forbundsstyret vedtok også et forslag om at Industri Energis 5. ordinære landsmøte skal avholdes høsten 2024, for å komme tilbake igjen på rett spor, med fast landsmøte i forkant av LO kongressen.

 

Nyheter
  • Avgjørende tid for å sikre tusenvis av arbeidsplasser i oljeindustrien

    -Nå er det alvor! Oljepakken som stortingspolitikerne skal behandle ferdig i løpet av neste uke er avgjørende for å sikre arbeidsplasser i olje- og gassnæringen, sier forbundsleder Frode Alfheim og tillitsvalgte fra de ulike delene av næringen.

  • Åpner for like regler for arbeidsreiser fra hele Norden

    Regjeringen åpner for like karanteneregler for arbeidsreiser til og fra alle de nordiske landene fra 1. juni. – En gledelig nyhet for arbeidstakere fra våre naboland som jobber i Norge ognoe vi har jobbet hardt for å få til, sier nestleder i Industri Energi, Lill-Heidi Bakkerud.