Forbundsstyret vil ha mer produksjon av ren, fornybar energi i Norge

fredag 20. september 2019

Forbundsstyret til Industri Energi er opptatt av den økende etterspørselen etter kraft blir møtt med mer ren, fornybar kraft. Samtidig som kraftutbyggingen må sikte mot økt verdiskaping og flere arbeidsplasser i Norge– ikke krafteksport.

Frode Alfheim
Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi

Det grønne skiftet og elektrifiseringen av samfunnet vårt kommer til å kreve mer kraft enn vi produserer i dag. Samtidig har Industri Energi kraftige ambisjoner om å utvikle og bygge opp industrien i Norge. Forbundsstyret til Industri Energi er derfor opptatt av en god og helhetlig energipolitikk som legger til rette for økt produksjon av ren, fornybar kraft.

– Vi har hatt gode diskusjoner i forbundsstyret, og vi mener det bør være en klar prioritet å oppgradere eksisterende vannkraftanlegg  for å få økt produksjon av vannkraft, forteller forbundsleder Frode Alfheim.

Vindkraften bør gi lokale ringvirkninger og forsyne industrien vår

Forbundsstyret til Industri Energi var samlet 19. og 20. september, og vindkraft var blant temaene som stod på dagsorden.

– Forbundsstyret er positive til havvind, men er opptatt av grundige konsekvensutredninger og at andre næringer som skal drive på samme areal, blir ivaretatt på en god måte. God sameksistens mellom næringer er helt sentralt, understreker Alfheim.

Forbundsstyret vil ikke utelukke vindkraft på land. De viser til kraftavtalene som Hydro og Alcoa har gjort med vindkraftleverandører, som eksempler av vindkraftutbygging som kan forsvares.

Forbundsstyret er også opptatt av at kommunene bør få inntekt fra vindkraftprosjektene og krever at lokal medbestemmelse legges til grunn.

Kjører debatt fram mot landsmøtet i 2020

Forbundsstyret mener det er viktig at vi videreforedler kraften i Norge og skaper verdier og arbeidsplasser lokalt, og ikke bygger ut vindkraft med tanke på eksport.

– Der mener vi at det er bedre for klimaet og nasjonen vår å eksportere produktene fra industrien vår, som jo er helt nødvendig for det grønne skiftet, påpeker forbundslederen.

Debatten rundt forbundets framtidige energipolitikk er likevel langt fra landet.

– Vi kommer til å ha en god og grundig debatt rundt energipolitikken fram mot landsmøtet vårt i oktober 2020, hvor disse temaene vil komme opp, sier Alfheim.

Nyheter
  • Bekymret over utvikling der beredskapsfunksjoner offshore knyttes til stilling

    Industri Energi var denne uka i møte med Petroleumstilsynet fordi forbundet er bekymret over en utvikling der flere selskaper i oljebransjen knytter bestemte beredskapsfunksjoner opp mot stilling. – Vi kan ikke akseptere at folk mister jobben fordi de ikke oppfyller de fysiske kravene som er knyttet til beredskapsfunksjoner, sier forbundssekretær Henrik Fjeldsbø.

  • -Ungdom bør satse på oljebransjen hvis de vil løse klimautfordringen

    -Det viktigste signalet vi kan gi til ungdommen er at hvis de vil være med å redde verden og løse klimautfordringen, så er det oljebransjen de må satse på, sa forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim, i en debatt på Sandefjord-konferansen tirsdag.