Forhandlinger 2018: – Et krevende oppgjør med godt resultat

søndag 8. april 2018

– Det har vært et krevende oppgjør hvor vi har forhandlet om tunge tema. Allikevel har vi fått til et godt meklingsresultat: bedre AFP og tetting av hull for sliterne, økt kjøpekraft for alle og ekstra løft for lavtlønte, samt tiltak mot sosial dumping, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Leder Frode Alfheim i Industri Energi er forberedt på tøffe  forhandlinger.
Forbundsleder Frode Alfheim. Her avbildet utenfor NHO-bygget da kravene ble overlevert 12. mars.

Frode Alfheim er fornøyd med meklingsresultatet som ble presentert klokken 1530 søndag 8. april. Etter å ha meklet over et halvt døgn på overtid, kom LO og NHO til enighet hos Riksmekleren i Oslo.

Årets oppgjør innen LO-NHO-området er samordnet. Det betyr at LO-forbundene står samlet og at det er LO som leder forhandlingene (men med forbundslederne med i forhandlingsutvalget, samt at det er også såkalte «forbundsvise sløyfer). Hovedårsaken til at man gjorde det slik, var nettopp ønsket å kunne få til forbedringer innen vanskelige områder som pensjon og AFP. Slike løft krever at man står samlet.

De viktigste resultatene er:

• En forbedret AFP-ordning
• Enighet om målene for en ny, framtidig AFP
• Slitertillegg
• Økt kjøpekraft for alle
• Særskilte lav- og likelønnstillegg
• Tiltak mot sosial dumping (dekning av reise, kost og losji for ansatte på Industroverenskomsten til Fellesforbundet)

Bedre pensjon og AFP

Vi har fått tettet mange av hullene i AFP-ordningen. Veldig mange av de som faller utenfor på grunn av sykdom eller mister jobben på tampen av yrkeslivet, vil nå kunne få AFP.

Som kjent har også levealdersjusteringen slått hardt og brutalt inn for mange. Gjennom årets oppgjør har vi fått sikret en ekstra ytelse til de som går av ved 62, 63 eller 64 fordi de ikke har helse til å fortsette i arbeid, sier Alfheim.

Videre har myndighetene kommet inn og skal bidra til å løse pensjonsutfordringene. Så alt i alt har vi fått til mye på AFP, sier Alfheim.

AFP-ordningen vil forbedres på flere punkter, se LO sine nettsider for mer om dette.

Som Alfheim understreker, er også resultatene som nå har blitt oppnådd gjennom meklingen i tråd med de krav Industri Energi som forbund har stilt.

Styrking av AFP, økt kjøpekraft og tiltak for et seriøst og ordnet arbeidsliv, var tre hovedpunkter i diskusjonen om tariffoppgjøret på forbundsstyremøtet vårt i februar. Og nå har vi altså fått et meklingsresultat som i stor grad leverer på dette, sier Alfheim.

Kravet om obligatorisk tjenestepensjon kom vi ikke i mål med, men som LO-leder Hans Christian Gabrielsen sier er ikke dette et krav vi legger fra oss, men som vi vil kjempe for politisk og overfor arbeidsgiverne.

Les også pressemelding fra LO og uttalelser fra LO-lederen

Økt kjøpekraft

Når det gjelder økt kjøpekraft har vi fått til et generelt lønnstillegget på 1 krone til alle, pluss 30 øre som allerede er gitt i de forbundsvise sløyfeforhandlingene.

Lavlønnstillegget på kr. 2,50 i timen – som gis til alle som er omfattet av overenskomster som ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, vil gi et skikkelig løft til alle våre medlemmer som jobber på vaskerier og renserier, samt innen glass og keramisk industri, understreker Alfheim.

Den totale rammen er på 2,8 prosent.

Reise-, kost- og losji-løsning som vil motvirke sosial dumping

– Jeg har veldig lyst til å gratulere Fellesforbundet med å ha vunnet frem med en løsning som gjør det vanskeligere for useriøse arbeidsgivere å omgå regelverket og drive sosial dumping, sier Alfheim.

– Jeg vil også å takke dem for å ha tatt denne kampen, for dette er ikke bare en seier for Fellesforbundet – men hele det seriøse arbeidslivet og arbeidstakere som er truet av sosial dumping generelt. Vi vil i tiden fremover sette oss ned og se på muligheten til å overføre dette til andre områder, sier han.

Resultatet sendes nå til uravstemning til alle medlemmer som er omfattet av en tariffavtale innen LO-NHO-området. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette innen kort tid.

Last ned Riksmeklerens møtebok her

VIKTIG: Alle medlemmer som var tatt ut til å gå i streik må altså møte på jobb som vanlig!

For kommentarer fra Industri Energi:

Frode Alfheim, forbundsleder, 909 68 615

Nyheter