Fornøyd med lønnsoppgjøret for oljeservice

tirsdag 6. juni 2017

– Frontfaget dannet rammen og vi har oppnådd et brukbart lønnsoppgjør for oljeserviceansatte, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

DSC_9780
Forhandlingslederne Frode Alfheim i Industri Energi (tv) og Jan Hodneland i Norsk olje og gass kom til enighet i oljeserviceforhandlingene. Foto: Atle Espen Helgesen

Industri Energi og Norsk olje og gass ble tirsdag kveld enig om årets lønnsoppgjør for oljeservice.

Oppgjøret innebærer et generelt tillegg på 7.166 kroner, pluss 1 krone natt-/skifttillegg. I tillegg har alle oljeserviceansatte blitt sikret et tillegg på matrisen i år, på 9.100 kroner, som ble gjort gjeldende fra 1. januar.

– Jeg er fornøyd med årets oppgjør for oljeservice. Vi har sikret medlemmene våre i oljeservicebedriftene et godt oppgjør der frontfaget har dannet rammen, sier forbundsleder Frode Alfheim.

Har sakket akterut

Individuelt avlønnede og øvrige omfattet av del 4 i oljeserviceavtalen har sakket akterut i mange bedrifter de siste årene og Industri Energis forhandlingsutvalg har vært særdeles opptatt av å løfte fram disse gruppene i årets oppgjør.

– Vi har prøvd å få arbeidsgiverne med på en forpliktende tekst som minimum sikrer kjøpekraften også for disse arbeidstakerne. Vi vil ta med oss kravet til neste års hovedoppgjør, sier Alfheim.

Partene er dessuten enig om å fortsette utvalgsarbeidet om uheldige virkninger av dagens lønnsmatrise, slik det ble avtalt under tariffrevisjonen i 2016.

Ikke streikerett i år

I år er et såkalt mellomoppgjør, der man bare forhandler om lønn, uten streikerett eller andre aksjonsmuligheter.

Forhandlingene vil nå fortsette lokalt ute i bedriftene for individuelt avlønnede offshore, kontoransatte på land og ansatte på lokal lønnsmatrise.

 

Nyheter