Fornyet samarbeidsavtale med det britiske offshoreforbundet RMT

tirsdag 26. mars 2019

Industri Energi og det britiske offshoreforbundet RMT signerte for et par uker siden en ny samarbeidsavtale. – Jeg er fornøyd med at vi har fornyet en samarbeidsavtale som er viktig for offshorearbeidere på begge siden av Nordsjøen, sier forbundsleder Frode Alfheim.

Frode Alfheim og Mick Cash
Forbundslederne Frode Alfheim (tv) og Mick Cash signerte ny samarbeidsavtale i Liverpool tidligere denne måneden.

Industri Energi og RMT signerte den nye avtalen i Liverpool tidligere i mars. Avtalen er basert på en tilsvarende avtale som daværende forbundslederne Leif Sande og avdøde Bob Crow signerte i 2011.

– Vi hadde lenge ønsket oss en mer formalisert dialog med britisk fagbevegelse innenfor oljeindustrien, fordi rigger og flerbruksfartøy relativt hyppig beveger seg på tvers av grensen i Nordsjøen. Og fordi det er de samme selskapene som opererer på begge lands sokler, særlig innenfor oljeservice, forklarer områdeleder Asle Reime, som har ansvar for å følge opp avtalen i Industri Energi.

Avtalen har betydelig fokus på helse, miljø og sikkerhet. –Særlig helikoptersikkerhet vies stor oppmerksomhet i dette samarbeidet og Industri Energis Henrik Fjeldsbø og RMTs Jake Molloy har jevnlig dialog på dette området.

I tillegg har Industri Energi, gjennom avtalen, fri tilgang til et kontor i RMTs lokaler i Aberdeen.

-Det er nyttig for våre medlemmer at vi har god dialog med britiske forbund. Mange offshorearbeidere jobber på nabolandenes sokler over kortere og lengre perioder. Hvis en rigg fra Norge er på oppdrag på britisk sokkel blir våre medlemmer nå automatisk ivaretatt av RMT. Og motsatt hvis en rigg eller skip med britisk besetning kommer hit.

– I tillegg står vi i fellesskap i den internasjonale transportføderasjonen ITF. Der har vi i stor grad felles interesser med RMT, sier Reime. Han understreker at Industri Energi også har et godt samarbeid med det britiske forbundet Unite.

Nyheter