Forslagsfristen nærmer seg!

fredag 16. desember 2016

Har du forslag til landsmøtet? Da begynner du å få dårlig tid! Fristen for å sende inn forslag er 25. desember.

Espen Løken
Sekretariatssjef Espen Løken

I april holder Industri Energi landsmøte for å stake ut kursen for de neste fire årene. Dette gjøres gjennom de politiske uttalelsene som vedtas, og som igjen er basert på de innsendte forslagene fra avdelingene.

– I tillegg er landsmøtet den eneste muligheten til å gjøre endringer i vedtektene. Mange lokalavdelinger har sendt inn forslag allerede, men vi vil ha så mange som mulig, sier sekretariatssjef Espen Løken.

Forbundet sendte ut e-post til alle lokalavdelinger 17. november der hver avdeling fikk en unik lenke til forslagsskjemaet som skal benyttes. Det ble også sendt ut en påminnelse med den samme informasjonen 5. desember.
Hvis avdelingen din ikke har mottatt en slik e-post, ber vi deg ta kontakt med Espen Løken snarest via e-post lm17@industrienergi.no.

Nyheter