Fortsatt beintøft for mange i riggnæringen

fredag 20. oktober 2017

Selv om vi har sett lyspunkter, er det fortsatt svært vanskelige tider for mange i riggnæringen.

Foto: Frans Berkelaar/Flickr.
Riggen Stena Don, her avbildet i Rotterdam, sendes til opplag i Storbritannia og 180 mennesker mister jobben. Foto: Frans Berkelaar/Flickr.

Det er fortsatt lenge til vi kan friskmelde arbeidsmarkedet i oljeindustrien. Et av områdene som er rammet hardt av nedgangstidene, er riggnæringen. Heldigvis har vi sett noen lyspunkter i den senere tid, men, samtidig som noen selskaper får nye oppdrag og jobber sikres – er virkeligheten for andre igjen en helt annen.

For mange av våre medlemmer er permitteringer, kortere kontrakter og oppsigelser hverdagen. Nylig ble det kjent at riggen Stena Don sendes til opplag i Invergordon i Skottland.

– Stena Don går dessverre i kaldt opplag og 180 ansatte mister jobbene sine. Vår kjære rigg har nå ”joined the list”, vi deler den samme skjebnen som alle de andre riggselskapene som nå har blødd i over tre år, sier Wayne Pena, hovedtillitsvalgt for Industri Energi i Stena Drilling.

– Vi har gjort absolutt alt vi har kunnet for å opprettholde konkurransedyktigheten vår. I 2015 brukte Stena Drilling 1,5 milliard kroner på oppgraderinger av Don og vi var en av Statoil-riggene som presterte best, sier han.

– Allikevel ble kontrakten terminert for tidlig. I november 2016 ble mange permittert og Stena beholdt 69 ansatte på 2-4-rotasjon for å hold riggen varm og kjempe for nye kontrakter. Stena holdt ut så lenge de kunne men nå har det uunngåelige skjedd.

Alltid mennesker som må betale prisen

– Operatørene har skviset riggselskapene til det ytterste, for ikke å nevne den ”moderne” kontraktsmodellen – hvor all risk legges på riggkontraktøren, med diverse oppgaver og tilleggskrav som vi ikke har sett tidligere, sier Wayne Pena, og konkluderer:

– Til slutt ender det der det alltid gjør: Med dårligere HMS-forhold og medlemmer som mister jobbene sine.

Industri Energi har fullt fokus på å finne løsninger

– Å miste jobben er noe av det verste et menneske kan oppleve og jeg har stor medfølelse med alle som rammes, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi, og understreker at Industri Energi har fullt fokus på å bedre situasjonen:

– Førstrepri for oss er å sikre jobbene og tryggheten til medlemmene våre. Derfor jobber vi kontinuerlig opp mot politikere og beslutningstakere. Vi har hatt fokus på flere tiltak, blant annet på plugging av brønner, men tiden er overmoden for å sikre nye, attraktive leteområder, sier han, og utdyper:

– Nye leteområder er det beste tiltaket for å få opp riggaktiviteten og sikre arbeidsplasser, og for å gjøre nye store funn for å sikre produksjonsbanen fra 2025 og utover, sier forbundslederen.

Viktig med god dialog mellom tillitsvalgte og bedriftene

Alfheim avslutter med å understreke styrken som ligger i dyktige tillitsvalgte og godt samarbeid mellom dem og bedriften, for eksempel i situasjoner som den Wayne Pena, alle de ansatte og Stena Drilling nå står midt oppe i:

– Det å ha velfungerende topartssamarbeid, hvor bedriftene involverer og jobber godt sammen med de tillitsvalgte, er helt avgjørende.

Nyheter
  • Avgjørende tid for å sikre tusenvis av arbeidsplasser i oljeindustrien

    -Nå er det alvor! Oljepakken som stortingspolitikerne skal behandle ferdig i løpet av neste uke er avgjørende for å sikre arbeidsplasser i olje- og gassnæringen, sier forbundsleder Frode Alfheim og tillitsvalgte fra de ulike delene av næringen.

  • Åpner for like regler for arbeidsreiser fra hele Norden

    Regjeringen åpner for like karanteneregler for arbeidsreiser til og fra alle de nordiske landene fra 1. juni. – En gledelig nyhet for arbeidstakere fra våre naboland som jobber i Norge ognoe vi har jobbet hardt for å få til, sier nestleder i Industri Energi, Lill-Heidi Bakkerud.