Forventer at nye Aw101-helikoptre vil gjøre den nasjonale redningstjenesten til verdens beste

onsdag 24. april 2019

Mot slutten av året blir det første av 16 nye nasjonale redningshelikoptre operativt på Sola, utenfor Stavanger. De nye Aw101-redningshelikoptrene blir de mest avanserte som finnes og vil bidra til å gjøre den norske redningshelikoptertjenesten verdensledende.

Group Shot
Syv representanter fra Helikopterutvalget besøkte Leonardo Helicopters fabrikk i Yeovil forrige uke. Fra utvalget deltok Kjetil Larsen (4 fra venstre), Erik Hamremoen (5 fv), Henrik Fjeldsbø (6 fv), Frode Nirisen (7 fv), Mohammad Afzal (8 fv), Atle Espen Helgesen (10 fv) og Tom Stian Beitland (12 fv). De andre personene på bildet er representanter fra Leonardo. I bakgrunnen ses en norsk Aw101.

Syv representanter fra LOs helikopterutvalg besøkte i påskeuka Leonardo Helicopters fabrikk utenfor Yeovil i Sørvest-England. Etter flere møter med ledelsen ved fabrikken og produktteamet ble delegasjonen tatt med til produksjonslinjen der Aw101-helikoptrene settes sammen. Langs to parallelle linjer settes maskinene sammen bit for bit, fra skrog til ferdige helikoptre.

I enden av produksjonen står en bortimot ferdigbygd maskin. Helikopteret er malt i samme farger som dagens norske Sea King-redningshelikoptre, hvitt og oransje, med det norske Luftforsvarets nasjonale kjennemerke og «Redningstjeneste» godt synlig.

Helikopteret er digert, over seks meter høyt og drøyt 23 meter langt. Det er utstyrt med dobbel redningsheis, stor dør på siden og lasterampe bak.

Imponert over arbeidsforholdene

5L2X0955
Tom Stian Beitland fra NHF ser nærmere på de medisinske fasilitetene om bord i en norsk Aw101. Foto: Leonardo Helicopters

Delegasjonen fra Helikopterutvalget får se nærmere på cockpit, systemoperatørens konsoll, de medisinske fasilitetene og ikke minst området rundt redningsheisene.

Kjetil Larsen, som til daglig jobber som redningsmann på offshorebaserte søk- og redningshelikoptre, er imponert over arbeidsforholdene om bord.

– Det første jeg legger merke til er hvor stor kabinen er (27 kvadratmeter) og takhøyden (183cm) som gjør at jeg kan stå fullt oppreist. Det er en fleksibel interiørløsning, som gjør at man kan flytte ting og arbeidsstasjoner rundt. Og det medisinske området virker meget bra, sier Larsen.

Han kan ikke si noe om hvordan helikopteret er i såkalt hover og under heisoperasjoner, siden det ikke var anledning til å prøvefly maskinen.

Erstatter Sea King

20170612MMQ_7443 (1)
Leonardo Aw101 (bildet) skal overta Sea Kings rolle som nasjonalt redningshelikopter. Arkivfoto: Martin Mellquist, Forsvaret

Leonardo Aw101 skal erstatte de snart 50 år gamle Sea King-redningshelikoptrene i Norge. I alt er 16 nye helikoptre bestilt, med opsjon på ytterligere seks. Etter grundig testing og opplæring er den første maskinen ventet å bli operativ ved Sola-basen mot slutten av året.

Det er et stort helikopter med kapasitet til å kunne redde minst 25 nødstedte. Samtidig har helikoptertypen evakuert opp til 52 personer i ett løft, under en redningsaksjon i Japan. Helikopteret er utstyrt med tre motorer av typen General Electric CT-7, samme som brukes på nordsjøbussen Sikorsky S92.

Aw101 har svært lang rekkevidde. Maskinen kan fly i over fem timer og skal kunne plukke opp 20 nødstedte 250 nautiske mil unna.

De nye norske redningshelikoptrene får det mest avanserte søk- og redningsutstyret som finnes på markedet. Blant annet har det toppmoderne radar, varmesøkende kamera og utstyr for å kunne søke etter mobiltelefoner til savnede personer.

Den nasjonale redningshelikoptertjenesten er eid av Justis- og beredskapsdepartementet, men opereres av 330. skvadron i Luftforsvaret. Helikoptrene opererer fra seks baser som er spredt rundt i landet; Sola, Rygge, Florø, Ørland, Bodø og Banak.

Må kunne redde mange nødstedte

I prosessen rundt vurderingen av den nasjonale redningshelikoptertjenesten på slutten av 1990-tallet og ved anskaffelsen av nye helikoptre var Industri Energi (tidligere Nopef), Sjømannsforbundet og LO var svært aktive. Nopefs helikopterekspert, Ketil Karlsen, deltok i Fostervoll-utvalget, Helikopterfaglig forum og Brukerforum.

-Det var viktig for oss å få et nytt nasjonalt redningshelikopter som kunne redde mange personer langt til havs. Den daværende regjeringen hadde satt ned kravet fra å kunne redde 20 til 16 nødstedte. Det kunne vi ikke godta. Min jobb var på skaffe tall og statistikk for å vise at hendelser med mange nødstedte kunne skje og at man burde dimensjonere tjenesten i forhold til det, sier Ketil Karlsen.

-Samtidig var det viktig å få senket tidskravet fra alarmen går til helikopteret er i luften, fra en time til 15 minutter. Det løste man ved å etablere døgnkontinuerlig vakt ved basene hele året. Justisdepartementet lyttet også til oss og skaffet seg egen kompetanse om helikoptertjenesten som de er ansvarlig for, sier han.

Best kapasitet og lengst rekkevidde

Ketil Karlsen
Ketil Karlsen deltok aktivt i prosessen rundt valget av framtidige redningshelikoptre. Arkivfoto

Ketil Karlsen understreker at han aldri gikk ut offentlig med hvilket av kandidathelikoptrene han støttet.

-Det var viktig for oss å ikke gå i fella med å peke på én helikoptertype. Det som var avgjørende for oss var å holde fokus på det redningsfaglige, sier Karlsen.

Men jo lenger ut i prosessen man kom ble det åpenbart både for Industri Energi og LO at Leonardo AW101 var det beste helikopteret av de to gjenværende kandidatene (Aw101 og Ec225) og like før det endelige valget skulle tas i 2013 gikk begge organisasjonene ut offentlig og ga sin støtte til Aw101.

-Vi mente Aw101 var den beste kandidaten utfra kapasitet og rekkevidde. For oss er det viktig å ha et redningshelikopter som kan redde mange folk langt til havs, sier Henrik Solvorn Fjeldsbø forbundssekretær i Industri Energi og leder i LOs Helikopterutvalg.

Leonardo Helicopters representant i Norge, Conrad Mohr, mener at støtten var viktig, siden LO er en betydelig samfunnsaktør innen beredskapsplanlegging, søk og redning. Og han understreker at jevnlig dialog med LOs representanter har gitt Leonardo Helicopters større forståelse for norske brukerbehov og samfunnskrav til sikkerhet og beredskap.

Bør vurdere base i Troms

5L2X0940
Henrik Fjeldsbø (midt i bildet) lytter til informasjonen fra Leonardos representanter ved fabrikken. I bakgrunnen ses en militær Aw101 som er under bygging. Foto: Leonardo

Henrik Fjeldsbø imponert over hva han har sett og hørt under det to dager lange fabrikkbesøket i Yeovil. –Vi har fått mye nyttig informasjon om de nye Aw101-helikoptrene og hatt gode diskusjoner med ledelsen for utviklingsprogrammet.

-Den norske Aw101-varianten er fullspekket med utstyr som vesentlig vil forbedre søk- og redningskapasiteten til de nasjonale redningshelikoptrene. De moderne helikoptre vil også forbedre arbeidshverdagen for besetningen, sier lederen i Helikopterutvalget.

Han understreker at Sea King-helikoptrene har vært solide arbeidshester som har gjort en kjempejobb gjennom nesten 50 års tjeneste.

– Men det er på tide å ta i bruk ny teknologi. Og jeg ser virkelig fram til alle de 16 nye helikoptrene er i bruk på alle seks basene. Det blir som å gå fra Volvo Amazon til Volvo V60. De nye helikoptrene vil gi økt trygghet for alle landets borgere og særlig for de mange tusener som har sin arbeidsplass ute i havet.

Fjeldsbø mener myndighetene nå må vurdere grundig om man også bør etablere en ny redningshelikopterbase i Troms, for å sikre bedre dekning i de nordvestlige havområdene. – En slik vurdering må gjøres i lys av økende olje- og gassaktivitet i vestlige deler av Barentshavet, økt fiskeri, økt skipstrafikk og stadig økende turisme.

-Myndighetene bør også se på muligheten for å kunne bruke mer moderne helikoptre på Svalbard. Det vil kunne gi en betydelig bedre tjeneste lengst mot nord, der man i dag bruker eldre Super Puma L1-helikoptre med dårlig rekkevidde, sier han.

Stort steg for redningstjenesten

Erik Hamremoen, spesialrådgiver i LO og nestleder i Helikopterutvalget, har ti års erfaring som pilot og fartøyssjef på Sea King og fire år ved Hovedredningssentralen. Han forventer at innfasingen av de nye helikoptrene vil forløpe uten særlige problemer.

– Canada, Portugal og Danmark har allerede lang erfaring med Aw101 og jeg tror vi slipper unna såkalte barnesykdommer ved maskinen i Norge. Velten på Sola i 2017 har gitt en forsinkelse, men det skyldtes ikke noen feil ved maskinen og den vil bli reparert, sier han.

Hamremoen mener det har vært en god prosess mellom fabrikken i England og de norske helikopterbesetningene med stor grad av involvering underveis. Det gjøres også en omfattende jobb med å trene mannskapene.

-Overgangen fra Sea King til Aw101 blir «a giant leap» for den nasjonale redningstjenesten. De nye maskinene har det beste utstyret som er å oppdrive, de går fortere og har avisingsutstyr som gjør at de kan fly direkte over steder som man tidligere måtte fly rundt. Det er viktig, siden tiden ofte er avgjørende når det handler om å redde liv, sier han.

Etter presentasjonene i Yeovil er Erik Hamremoen trygg på at de nye norske Aw101-helikoptrene blir verdens mest avanserte redningshelikoptre. –Når besetningene som skal fly disse maskinene allerede regnes som verdens mest kompetente, mest profesjonelle og mest seriøse tør jeg å påstå at vi får verdens beste nasjonale redningshelikoptertjeneste, fortsetter han.

Hamremoen påpeker at de nasjonale redningshelikoptrene er et viktig supplement til de offshorebaserte søk- og redningshelikoptrene som eies av oljeindustrien. – Den nasjonale og sivile redningshelikoptertjenesten utfyller hverandre og spiller på lag, som sist under evakueringen av cruiseskipet «Viking Sky», sier han.

Ikke sivil sertifisering

Helikopterutvalget Yeovil
Helikopterutvalget ble vist noen av fasilitetene som brukes til opplæring av norske besetninger i Yeovil. Foto: Atle Espen Helgesen

Helikopterutvalget har ikke funnet noe kritisk under besøket i Yeovil, men utvalget avdekte et par forbedringspunkter som produsenten har sagt den vil ta tak i.

-Vi har også endelig fått avklart at Aw101 ikke er aktuell som sivil tilbringermaskin, fordi Leonardo nå har bestemt at de ikke vil gå for sivil sertifisering av maskinen, sier Hamremoen.

Han mener det også er beroligende å få bekreftet av Leonardo at vedlikehold av girbokser for de norske maskinene skal gjøres på Kongsberg og at AIM på Kjeller skal ta seg av tungt vedlikehold.

– Det sikrer både norske arbeidsplasser og kvalitet i arbeidet, sier han.

I tillegg er det etablert en fullverdig Aw101-simulator og teknisk treningsmodul på Sola, utenfor Stavanger.

– Nærhet til treningsfasiliteter gir bedre mulighet til å trene når man trenger det. Og treningen kan bedre tilpasses våre norske flyoperasjoner. Det gjør at kvaliteten i treningen blir bedre og kostnadene lavere, sier han.

Nyheter