Eyvind Mossige bredde

Full seier til Industri Energi – vant jobben tilbake i Statoil

Tuesday 17. February 2015

Stavanger Tingrett avsa i går en dom om at et Industri Energi-medlem med 22 års ansiennitet i Statoil uriktig ble overført til Coor Service Managment.
-Hun har nå krav på jobb i Statoil, sier prosessfullmektig advokat Eyvind Mossige fra Industri Energi.

13. januar 2014 ble det fra Statoils ledelse fattet en formell beslutning om at 239 stillinger settes ut til andre leverandører. Selskapet Coor Service Management sikret seg en stor kontrakt, med ansvar for drift og servicetjenester på alt av Statoils kontor- og produksjonsanlegg i Norge – rundt 580.000 kvadratmeter.

Denne utsettingen har fått omfattende kritikk fra flere hold, og Industri Energi har 12 saker hvor ansatte mener at prosessene rundt outsourcingen ikke har foregått på riktig måte. I går falt første dom i Stavanger tingrett, med full seier til Industri Energi-medlemmet.

Gikk rettens vei

44 Statoil-ansatte fikk etter outsorcingen Coor som ny arbeidsgiver. En av disse var en kvinne, som etter 22 år i Statoil, ble utestengt fra jobben og overført til Coor.

Statoil mente at dette var en virksomhetsoverdragelse, noe kvinnen og fagforeningen bestred. Ved hjelp av prosessfullmektig advokat Eyvind Mossige fra Industri Energi, gikk de rettens vei, og krevde at kvinnen fikk stillingen tilbake.

Et avgjørende spørsmål i retten var om avdelingen hun jobbet i, faktisk ble overført eller ikke.

Omorganisering

Industri Energi-advokat Eyvind Mossige mente det i denne saken ikke har skjedd en såkalt virksomhetsoverdragelse mellom Statoil og Coor.

– Da skal det overføres en selvstendig enhet, som beholder sin identitet etter overdragelsen. Og det er ikke tvil om at hun jobbet i en avdeling. Men bare to av ni i avdelingen ble overført til Coor, sa Mossige i sin prosedyre i Stavanger Tingrett.

– Her er det ikke snakk om en virksomhetsoverdragelse, men at Statoil har omorganisert, sa Mossige

– Men som hun selv har forklart, samsvarer ikke det hun gjør i Coor med det hun gjorde i Statoil. Arbeidsoppgavene er i hovedsak igjen i Statoil og utføres i dag av andre ansatte i Statoil, sa Mossige i retten.

Full seier

Industri Energi krevde under rettsakens tre dager at klienten fikk Statoil-jobben tilbake. I går falt dommen, med full seier til kvinnen og Industri Energi.

– Hun har nå rettens medhold i å få fortsette å jobbe i Statoil, sier Mossige.

Nyheter
  • Regelendringer for dagpenger fra 1. juli

    Regelverket for dagpenger ble endret 1. juli. - Den viktigste endringen for deg som skal søke dagpenger, er at du må søke senest første dagen du er arbeidsledig, sier advokat Agnete Velde Jansson i Industri Energi.

  • Vi tar EØS-debatten under Arendalsuka mandag 12. august: Er vi flinke nok til å bruke handlingsrommet?

    EØS-avtalen gir oss adgang til det viktige europeiske markedet og spiller en avgjørende rolle for norske bedrifter og arbeidsplasser. Samtidig hevder mange at den tvinger frem negative endringer, for eksempel i arbeidslivet. Men er det egentlig så enkelt – at det er EØS-avtalen som har skylda for utviklingstrekkene motstanderne peker på? Eller kunne handlingsrommet avtalen gir oss, vært brukt på en helt annen måte?