Fullsatt sal på informasjonskonferanse om tariffoppgjøret i Stavanger

torsdag 12. april 2018

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, leder i Fellesforbundet Jørn Eggum og Industri Energi-leder Frode Alfheim gikk torsdag gjennom detaljene i tariffoppgjøret foran en fullsatt sal med LO-medlemmer på Folkets Hus i Stavanger.

lavDSC_3180
Drøyt 170 LO-medlemmer hadde møtt opp på informasjonsmøtet om tariffoppgjøret i Stavanger. Foto: Atle Espen Helgesen

-I det samordnede oppgjøret har vi virkelig demonstrert hvilken styrke som er i LO-fellesskapet. Alle forbund stiller seg bak oppgjøret og et enstemmig forhandlingsutvalg anbefaler medlemmene å si JA til oppgjøret i uravstemningen, sier LO-leder Gabrielsen.

Industri Energi-leder Frode Alfheim slår fast at det er viktig at LO-fellesskapet har stått sammen og fått et så godt resultat i meklingen. – Vi har fått på plass en samlet pakke som er bra for medlemmene. Og med fullt gjennomslag i kravet om reise/kost/losji har vi tatt et stort skritt for å få et mer ordnet arbeidsliv, sier Alfheim.

LO arrangerer for tiden informasjonskonferanser om tariffoppgjøret rundt om i landet. Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi deltar på tre av disse; i Stavanger (torsdag), Skien (fredag) og Kristiansand (tirsdag).

Grunnlag for mer rettferdig AFP

lavDSC_3165
LO-leder Hans-Christian Gabrielsen deltok på møtet i Stavanger. Her sammen med LOs nye distriktssekretær i Rogaland, Eirin Sund. Foto: Atle Espen Helgesen

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen viser på konferansen til at man har tettet hull i AFP-ordningen, ryddet opp i reise/kost/losji og sikret økt kjøpekraft til medlemmene.

-Vi har startet et løp med å utarbeide en ny AFP-ordning som skal bli mer rettferdig, mer solidarisk og mer forutsigbar, sier Gabrielsen.

Den nye AFPen skal ifølge LO-lederen gjøre det mer attraktivt å ha tariffavtale i bedriftene.

– Det vil bidra til å styrke det organiserte arbeidslivet, fastslår han.

Ønsker høy deltakelse i uravstemningen

lavDSC_3175
Forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim, understrekte at han håper på høy valgdeltakelse i uravstemningen. Foto: Atle Espen Helgesen

Med så gode resultater på AFP og reise/kost/losji, sier Frode Alfheim at det fantastisk at man i tillegg fikk et bra økonomisk oppgjør.

Alfheim håper nå på høy valgdeltakelse og et klart JA i uravstemningen med frist klokken 1200, 26. april.

-Det vil styrke LO ytterligere og gjøre oss enda bedre rustet til framtidige kamper i arbeidslivet, sier Alfheim.

Nyheter