-Fullstendig uakseptabelt med tariffhopping i TIOS

Wednesday 5. December 2018

-Industri Energi finner seg ikke i at Island Offshore Subsea på grunn av ny eierstruktur (TIOS) ønsker å hoppe fra flyteriggavtalen over til en annen tariffavtale, slår forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi fast.

Leder Frode Alfheim i Industri Energi er forberedt på tøffe  forhandlinger.
Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Det pågår nå forhandlinger rundt situasjonen for 42 ansatte i Island Offshore, som etter planen skal overføres til ny arbeidsgiver fra 1. januar, etter at oljeservicegiganten Technip FMC kjøpte 51 prosent av aksjene i datterselskapet Island Offshore Subsea.

Det omdøpte selskapet TIOS har en uttalt ambisjon om å bli verdensledende innen fartøysbasert brønnservice. Men så langt har selskapet sagt nei til å videreføre flyteriggavtalen som de 42 ansatte har i dag. Selskapet har meldt seg inn i arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri og uttalt at de ønsker en annen tariffavtale med de ansatte.

TIOS-leder Odd Strømsnes uttalte i Stavanger Aftenblad nylig at 2-4- ordningen var problematisk og at de ønsket fleksibilitet, siden selskapet også skal være aktivt utenfor norsk sokkel.

-Flyteriggavtalen er tilpasset norsk sokkel, men det gjøres stadig lokale avvikende ordninger når innretninger skal på oppdrag i utlandet. Og det er det ifølge avtalen full anledning til å gjøre, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

-Hvis det ikke oppnås enighet vil det være katastrofalt for bedriften og de ansatte, sier han og viser til at de ansatte har mulighet til å reservere seg i henhold til reglene om virksomhetsoverdragelse.

Frode Alfheim er klar på at TIOS Crewing må melde seg inn i Norges Rederiforbund og tegne flyteriggavtalen.

Nyheter