Vil gjøre selvstendig næringsdrivende tryggere

torsdag 10. november 2016

Endringer i næringslivet gjør at flere blir selvstendig næringsdrivende. Industri Energi har flere forslag om hvordan deres arbeidsliv skal bli tryggere. Forslagene legges fram under Landsorganisasjonens ordinære kongress 8.-12.mai.

Hilde Hermansen
Leder av Industri Energi SKALA, Hilde Hermansen

Det er naturlig for Landsorganisasjonen (LO) å jobbe for å styrke denne gruppens sårbare situasjon i arbeidslivet. Å satse på egenhånd er risikofylt. I tillegg har de som driver for seg selv, problemer i hverdagen på samme måte som arbeidstakerne i en bedrift. Når avtaler skal inngås med oppdragsgiver, kan det oppstå problemer. Industri Energi har opprettet et eget medlemskap for å bistå denne gruppen. Tanken er at selv om du er selvstendig, trenger du ikke å stå alene. Håpet er at flere benytter seg av dette tilbudet og organiserer seg i Industri Energi. LO har som mål å bli den største arbeidstaker- og yrkesorganisasjonen innenfor alle bransjer og yrkesgrupper i Norge.

– Næringslivet er i endring. Omstillingsprosessen gjør at tilknytningen til arbeidslivet endres. Det er ikke alle som nødvendigvis jobber i bedrifter med tariffavtaler lenger. Vi har ansatt tre juridiske saksbehandlere for å bistå denne gruppen og våre direkte medlemmer, sier Hilde Hermansen, leder av Industri Energi SKALA.

Her kan du lese mer om medlemskap for selvstendig næringsdrivende

Flere forslag

Industri Energi har en rekke forslag om hvordan gruppen skal styrkes i arbeidslivet. Forslagene legges fram under Landsorganisasjonens ordinære kongress 8.-12.mai. Dette er noen av forslagene:

  • Jobbe for at flere selvstendig næringsdrivende organiserer seg hos Industri Energi.
  • Jobbe for forbedring av dagens trygdeytelser for selvstendig næringsdrivende og andre som utfører arbeid utenfor tjeneste. Særlig bedre sykepengedekning de 16 første sykedager og rett til dagpenger under arbeidsledighet.
  • Utvikle flere medlemsfordeler som er tilpasset denne gruppen.
  • Styrke LOs juridiske avdeling for å kunne svare på problemstillinger som er relevante for selvstendig næringsdrivende.
Nyheter
  • Meld deg på vårt offshore helikopterseminar

    LOs helikopterutvalg arrangerer 26. mars et offshore helikopterseminar på Sola der våre medlemmer kan få informasjon om hva utvalget jobber med og hva som foregår i offshore helikopterbransjen.

  • Bekymret over utvikling der beredskapsfunksjoner offshore knyttes til stilling

    Industri Energi var denne uka i møte med Petroleumstilsynet fordi forbundet er bekymret over en utvikling der flere selskaper i oljebransjen knytter bestemte beredskapsfunksjoner opp mot stilling. – Vi kan ikke akseptere at folk mister jobben fordi de ikke oppfyller de fysiske kravene som er knyttet til beredskapsfunksjoner, sier forbundssekretær Henrik Fjeldsbø.