Vil gjøre selvstendig næringsdrivende tryggere

Thursday 10. November 2016

Endringer i næringslivet gjør at flere blir selvstendig næringsdrivende. Industri Energi har flere forslag om hvordan deres arbeidsliv skal bli tryggere. Forslagene legges fram under Landsorganisasjonens ordinære kongress 8.-12.mai.

Hilde Hermansen
Leder av Industri Energi SKALA, Hilde Hermansen

Det er naturlig for Landsorganisasjonen (LO) å jobbe for å styrke denne gruppens sårbare situasjon i arbeidslivet. Å satse på egenhånd er risikofylt. I tillegg har de som driver for seg selv, problemer i hverdagen på samme måte som arbeidstakerne i en bedrift. Når avtaler skal inngås med oppdragsgiver, kan det oppstå problemer. Industri Energi har opprettet et eget medlemskap for å bistå denne gruppen. Tanken er at selv om du er selvstendig, trenger du ikke å stå alene. Håpet er at flere benytter seg av dette tilbudet og organiserer seg i Industri Energi. LO har som mål å bli den største arbeidstaker- og yrkesorganisasjonen innenfor alle bransjer og yrkesgrupper i Norge.

– Næringslivet er i endring. Omstillingsprosessen gjør at tilknytningen til arbeidslivet endres. Det er ikke alle som nødvendigvis jobber i bedrifter med tariffavtaler lenger. Vi har ansatt tre juridiske saksbehandlere for å bistå denne gruppen og våre direkte medlemmer, sier Hilde Hermansen, leder av Industri Energi SKALA.

Her kan du lese mer om medlemskap for selvstendig næringsdrivende

Flere forslag

Industri Energi har en rekke forslag om hvordan gruppen skal styrkes i arbeidslivet. Forslagene legges fram under Landsorganisasjonens ordinære kongress 8.-12.mai. Dette er noen av forslagene:

  • Jobbe for at flere selvstendig næringsdrivende organiserer seg hos Industri Energi.
  • Jobbe for forbedring av dagens trygdeytelser for selvstendig næringsdrivende og andre som utfører arbeid utenfor tjeneste. Særlig bedre sykepengedekning de 16 første sykedager og rett til dagpenger under arbeidsledighet.
  • Utvikle flere medlemsfordeler som er tilpasset denne gruppen.
  • Styrke LOs juridiske avdeling for å kunne svare på problemstillinger som er relevante for selvstendig næringsdrivende.
Nyheter
  • Tillitsvalgte i Industri Energi gir innspill til nye læreplaner for yrkesfag

    – Det er flott at det blir mer fokus på yrkesfagene. For min egen del, brenner jeg for yrkesfag og spesielt inn mot kjemi-og prosessfag, og det er derfor gledelig og registrere at interessen for å bli lærling i industrien er økende, sier Morten Ødegård, tillitsvalgt i Industri Energi Yara i Porsgrunn.

  • Boliglån: Ny avtale gir bedre renter til medlemmene

    LO og forbundene har nå fremforhandlet nye og lavere renter for medlemmene på boliglån. Førstegangskjøpere får en spesielt god deal med nominell rente på 2,25 prosent. Alle andre medlemsgrupper kommer også svært godt av den nye avtalen, og tilbys en rente fra 2,32 prosent.