Gledelig milliardinvestering ved Boliden Odda

onsdag 21. juli 2021

Konsernet Boliden har vedtatt å investere i en utvidelse av sinkverket Boliden Odda AS. Prosjektet vil føre til at verket i Odda i framtiden kan produsere 350 000 tonn sink i året. -Dette er et viktig signal om at globale industrikonsern har tro på industrien i Norge, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

1966_Boliden Odda 2 120926_MG_0130
Investeringen ved Boliden Odda (bildet) skal være fullført innen 2024. Foto: Boliden

Investeringen utgjør totalt 700 millioner euro, drøyt sju milliarder norske kroner, og vil være fullført innen utgangen av 2024.

Det skriver Hardanger folkeblad onsdag ettermiddag.

-Gratulerer til de ansatte ved Boliden Odda. Dette er en gedigen investering, også hvis man ser det i forhold til andre positive investeringer i fastlandsindustrien den senere tiden, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Han viser til at dette er en investering for framtiden, som vil trygge industriarbeidsplasser i Odda i lang tid framover.

-Dette er et viktig signal om at globale industrikonsern har tro på industrien i Norge. Det er i tråd med hva vi sammen med LO og NHO har kartlagt ute i bedriftene. Samtidig må vi passe på at vi har gode og langsiktige rammevilkår for industrien i Norge. Det er helt avgjørende og ekstremt viktig, sier Alfheim.

Investeringen ved Boliden Odda betyr at den årlige produksjonskapasiteten for sink vil øke til 350 000 tonn med betydelig forbedret produktivitet, samtidig som man unngår betydelig framtidig vedlikehold. I tillegg til sink vil utvinning av bimetallene bly, gull og sølv være mulig.

Det betyr et stort antall nye anlegg i Boliden Odda, inkludert en ny røsteovn og et nytt svovelsyreanlegg, utvidelse og modernisering av lutning og rensing, en ny elektrolysehall. I tillegg blir det utvidelse av støperi og kaiinfrastrukturen.

-Den økte produksjonskapasiteten sammen med energieffektiviseringsforbedringer og en ny langsiktig avtale for leveranser av fornybar energi, betyr at den allerede lave karbondioksidintensiteten reduseres ytterligere. Alle miljøtillatelser for virksomheten er oppnådd, skriver Boliden i en pressemelding.

Nyheter
  • Største industriinvestering på fastlandet på mange år

    -Boliden-konsernets beslutning om å investere 7 milliarder kroner i sinkverket sitt i Odda har historisk sus over seg. Dette er den største industriinvesteringen på fastlandet i Norge på mange år, sier Gard Folkvord, Industri Energis fagforeningsleder ved Boliden Odda.

  • Industri Energi tar kampen for midlertidig ansatte i forpleiningen

    Industri Energi tar kampen for at midlertidig ansatte i forpleiningsbransjen offshore skal være dekket av ordningen for tap av helsesertifikat. – Vi er klar på at de midlertidige ansatte skal ha den samme tryggheten som fast ansatte, sier nestleder Lill-Heidi Bakkerud i Industri Energi.