Gratis almanakk til alle medlemmer

fredag 10. januar 2020

Gratis almanakk kan bestilles via nettbutikken til Industri Energi.

Du kan bestille almannakken/7. sans for 2020 ved å gå inn i nettbutikken til Industri Energi her.

Nyheter
  • Negotiations on the mobile rig agreement has begun

    Negotiations between Industri Energi and the Norwegian Shipowners' Association began on Tuesday afternoon in Oslo. - We expect a general wage rise and several important adjustments in the mobile rig agreement, says union leader Frode Alfheim Industri Energi.

  • Hovedoppgjøret 2020: Forhandlingene på flyteriggavtalen er i gang

    Forhandlingene mellom Industri Energi og Norges Rederiforbund startet tirsdag ettermiddag i Oslo. –Vi forventer et generelt lønnstillegg og flere viktige justeringer i flyteriggavtalen, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.