Hamek Offshore har signert tariffavtale med Industri Energi

fredag 6. desember 2019

Bedriften Hamek Offshore AS har inngått tariffavtale med Industri Energi. Selskapet har kontor i Halden og leverer personell offshore, deriblant til flere av våre medlemsbedrifter.

IMG_0859
Gunn Tjessem (midten) i Industri Energi er fornøyd med å ha fått på plass tariffavtale med Hamek offshore, her sammen med Frank Hansen (daglig leder) og Tone W Grønlund (HR-konsulent) i selskapet.

-Jeg er meget fornøyd med at Hamek Offshore har valgt å signere tariffavtale med oss. Det er viktig fordi tariffavtaler gir sikkerhet for lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte, og bidrar til å skape et ryddig arbeidsliv, sier forhandler Gunn Tjessem i Industri Energi.

Hun mener bedriften fremstår som seriøs og løsningsorientert.

Hamek Offshore har inngått en såkalt multiavtale, slik at bedriften forplikter seg å følge den til enhver tid gjeldende tariffavtalen, etter hvem de leier ut til.

-Vi har også fått på plass en tillitsvalgt og har tro på et godt samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgt, sier hun.

Tjessem understreker at Industri Energi anbefaler sine medlemsbedrifter å bare samarbeide med bemanningsbyråer som har avtale med Industri Energi, eller annet relevant forbund.

-Innleieproblematikken er voksende og bransjen er full av useriøse aktører. Noe som igjen går ut over allerede sårbare ansatte, som i realiteten har dårligere stillingsvern og usikre lønnsvilkår. Industri Energi vil at regjeringen strammer inn på muligheten for å leie inn folk, samtidig som det må gjøres noe med hvilke krav som stilles til de som ønsker å drive med utleie, sier hun.

Nyheter
  • Meld deg på vårt offshore helikopterseminar

    LOs helikopterutvalg arrangerer 26. mars et offshore helikopterseminar på Sola der våre medlemmer kan få informasjon om hva utvalget jobber med og hva som foregår i offshore helikopterbransjen.

  • Bekymret over utvikling der beredskapsfunksjoner offshore knyttes til stilling

    Industri Energi var denne uka i møte med Petroleumstilsynet fordi forbundet er bekymret over en utvikling der flere selskaper i oljebransjen knytter bestemte beredskapsfunksjoner opp mot stilling. – Vi kan ikke akseptere at folk mister jobben fordi de ikke oppfyller de fysiske kravene som er knyttet til beredskapsfunksjoner, sier forbundssekretær Henrik Fjeldsbø.