– Hån mot lavlønte vaskeri- og renseriansatte

Sunday 14. December 2014

Industri Energi reagerer meget sterkt på at Rikslønnsnemnda i dag kun tilgodeså vaskeri- og renseribransjen med et tillegg på 2 kroner timen.

– Rikslønnsnemnda fremstår som et verktøy for arbeidsgiversiden. Kjennelsen er en undertrykkelse av lavlønte i Norge, sier forbundssekretær Sonja Meek i LO-forbundet Industri Energi.

Meek viser til at Norsk Industri fikk medhold i alle sine påstander om å gi et lavest mulig lønnsoppgjør til ansatte innen vask og rens.

Hengende etter i 30 år

– Det er sjokkerende at det ikke skal være mulig å få til et løft for ei lavlønna gruppe som har blitt hengende etter i 30 år, og som utfører en så viktig jobb for nasjonen Norge, sier Meek.

Arbeidsminister Robert Eriksson stanset streiken i vask og rens klokken 01.00 natt til 10. september etter kun tre dagers streik.

Begrunnelsen var fare for liv og helse ved sykehus og aldershjem fordi arbeidstøy og annen nødvendig tøy ikke ble vasket.

Dette bestrider Industri Energi og viser til at Norsk Industri bevisst holdt tilbake dispensasjonssøknader og på den måten fremprovoserte tvungen lønnsnemnd.

4. november startet rikslønnsnemnda, ledet av Stein Huseby, å behandle hva de ansatte innen vask og rens skulle få i årets lønnsoppgjør. I dag kom den svært skuffende kjennelsen.

Kampvilje i bransjen

Industri Energi har allerede varslet en storstilt oppfølging overfor de ansatte innen vaskeri og renseribransjen i Norge. Og viser til at det er stor kampvilje blant de ansatte innen vask og rens.

– Vi gir oss ikke med dette. Denne uretten kommer til å forfølge administrerende direktør Stein Lier Hansen og Norsk Industri de
kommende lønnsoppgjørene, lover Sonja Meek.

LO-nestleder Tor-Arne Solbakken, representant for LO i nemnda, støtter at kjennelsen, slik
den er avgitt av nemndas flertall, bryter med viktige forutsetninger for frontfagsmodellen.

Hån mot frontfaget

Også forbundsleder Leif Sande reagerer på kjennelsen fra Rikslønnsnemnda.

– Det blir helt feil å kopiere satsene fra andre oppgjør og automatisk gi dette til de ansatte innen vask og rens. Frontfaget, og meningen bak frontfagets ramme, er helt klart å gi rom for mer til ansatte som systematisk har blitt hengende etter. Ansatte innen vask og rens har blitt hengende etter i 30 år. Da kan de ikke bli avspist med smuler og glansbilder. Det er urettferdig og uakseptabelt, sier Leif Sande.

Nyheter
  • Regelendringer for dagpenger fra 1. juli

    Regelverket for dagpenger ble endret 1. juli. - Den viktigste endringen for deg som skal søke dagpenger, er at du må søke senest første dagen du er arbeidsledig, sier advokat Agnete Velde Jansson i Industri Energi.

  • Vi tar EØS-debatten under Arendalsuka mandag 12. august: Er vi flinke nok til å bruke handlingsrommet?

    EØS-avtalen gir oss adgang til det viktige europeiske markedet og spiller en avgjørende rolle for norske bedrifter og arbeidsplasser. Samtidig hevder mange at den tvinger frem negative endringer, for eksempel i arbeidslivet. Men er det egentlig så enkelt – at det er EØS-avtalen som har skylda for utviklingstrekkene motstanderne peker på? Eller kunne handlingsrommet avtalen gir oss, vært brukt på en helt annen måte?