Har du søkt utdanningsstipend?

torsdag 3. juni 2021

LOs utdanningsfond ble opprettet for å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer i LO. -Dette er en medlemsfordel til våre medlemmer og nå har den blitt enda bedre, sier Barbro Auestad, områdeansvarlig i Industri Energi.

Barbro
Barbro Auestad, Områdeansvarlig

LO og fagbevegelsen har alltid vært opptatt av kompetanseheving. Det et av prinsippene i fagbevegelsen at vi i fellesskap løfter hverandre opp. I 1947 jobbet vi for opprettelsen av lånekassen slik flere i samfunnet skulle kunne utdanne seg. LOs utdanningsfond og utdanningsstipend er for å støtte utdannelsen til våre medlemmer.

-Hvis du har vært yrkesaktivt betalende medlem i 6 måneder kan du søke stipend på inntil 13 500 kroner for helårsutdanning og 4000 kroner til kortere kurs forklarer Auestad.

Stipendet dekker alt fra korte språkkurs i norsk, til høyere utdanning i både fagskole og høyskole. Søknadsskjema og vilkår finner du her.

Fleksibel frist og dekker nå PC

Nytt fra i år er at nå kan du også søke for å dekke utgifter til PC og nødvendig programvarer gjennom LOs utdanningsfond. Søknadsfristen for helårsutdanninger var tidligere en fast frist i mai, men den er nå endret til å være fleksibel. Dette gjelder for 21/22, på samme måte som for skoleåret 20/21.

-Dette betyr at hvis du har holdt på med utdanning det siste året og ikke søkt enda bør du sender inn søknad nå, før skoleåret er ferdig for å kunne få stipend. Og om du skal begynne til høsten så kan du sende inn søknad allerede nå, sier Auestad.

Flere måter å heve kompetansen på

Barbro Auestad er leder av kompetanseutvalget i Industri Energi og har ansvar for utdanning og kompetanse politikken. – Vi jobber for å bidra til kompetanseheving for våre medlemmer på flere forskjellige måter forteller Barbro. – Utdanningsfondet er en medlemsfordel som jeg synes det er litt synd ikke flere kjenner til. Vi er også med i samarbeide med arbeidsgiver foreningene og regjeringen i tre bransjeprogrammer som tilbyr gratis utdanning til medlemmer på våre områder. Industri Energi har også en samarbeidsavtale med BI hvor vi refunder 25% av studieavgiften. Jeg håper så mange som mulig av medlemmene benytter et eller flere av medlemsfordelene til å heve sin egen kompetanse. Ta gjerne kontakt med din tillitsvalgt eller forbundet om du har spørsmål om kompetanseheving.

Nyheter
  • Største industriinvestering på fastlandet på mange år

    -Boliden-konsernets beslutning om å investere 7 milliarder kroner i sinkverket sitt i Odda har historisk sus over seg. Dette er den største industriinvesteringen på fastlandet i Norge på mange år, sier Gard Folkvord, Industri Energis fagforeningsleder ved Boliden Odda.

  • Gledelig milliardinvestering ved Boliden Odda

    Konsernet Boliden har vedtatt å investere i en utvidelse av sinkverket Boliden Odda AS. Prosjektet vil føre til at verket i Odda i framtiden kan produsere 350 000 tonn sink i året. -Dette er et viktig signal om at globale industrikonsern har tro på industrien i Norge, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.