Har etablert dialog med næringsministeren om den krevende situasjonen industrien står i

fredag 3. april 2020

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi hadde fredag ettermiddag telefonmøte med næringsminister Iselin Nybø om den krevende situasjonen som smelteverksindustrien står i ettersom markedet er i ferd med å forsvinne.

Frode Alfheim
Forbundsleder Frode Alfheim.

Frode Alfheim er glad for at statsråden så raskt fikk ordnet et møte, etter at Industri Energi ba om at myndighetene må komme raskt på banen for å redde eksportindustrien gjennom koronakrisen.

-Vi ser svært vanskelige tider for eksportindustrien i tiden som kommer, der markedet er i ferd med å forsvinne. Fastlandsindustrien er svært viktig for Norge. I tillegg er dette verdens reneste industri, basert på ren vannkraft. Og bedriftene er spredd langs hele kysten og ofte er dette hjørnesteinsbedrifter som er avgjørende for å opprettholde mange lokalsamfunn.

-Nettopp derfor er det så viktig for oss å tidlig etablere tidlig og god dialog med myndighetene, for å sikre at vi fremdeles har en eksportindustri når koronakrisen en dag er over, sa Alfheim på møtet.

Pekte på fire mulige tiltak

Han pekte på fire langsiktige tiltak som han mener Næringsdepartement bør vektlegge:

*Redusert nettleie.

*Sikre framtidig CO2-kompensasjon for industrien.

*Økt kraftproduksjon.

* Karbonfangst- og lagring.

Alfheim påpekte at dette er langsiktige tiltak som vil være viktige for industrien, men understreker at vi må komme tilbake til mer umiddelbare tiltak senere.

Kan ikke bare stenge butikken en periode

I møtet forklarte Alfheim at smelteverksindustrien kan ikke bare stenge butikken for en periode, for så å starte opp igjen når situasjonen er bedre.

-Smelteverksindustrien kan ikke stenge ned, fordi det er så krevende og dyrt å starte opp igjen, sier han og viste til at det har tatt 11 år å få startet opp Hall B på Husnes, som nå blir ytterligere forsinket.

Næringsminister Iselin Nybø forsikrer at hun tar med seg innspillene, at hun vil vektlegge den norske modellen og er opptatt av å holde kontakt med partene framover.

-Jeg er glad for at vi ble møtt med forståelse fra næringsministeren. Vi er enig om at vi nå skal bruke tiden godt for å finne treffsikre tiltak, sier Alfheim.

Nyheter