Lønnstapere i 30 år

Friday 21. November 2014

Forrige fredag startet rikslønnsnemnda å behandle hva de ansatte innen vask og rens skal få i årets lønnsoppgjør, etter at arbeidsminister Robert Eriksson klokken 01.00 natt til 10. september stanset deres lønnskamp etter tre dager i streik.

Rikslønnsnemnda skal da avgjøre hva medlemmene til Industri Energi innen vask og rens skal få i årets tariffoppgjør. Forrige fredag prosederte partene hva de mener bør legges til grunn. Nemnds leder Stein Huseby sa at nemnda ville ha en kjennelse klar i løpet av neste uke.

Avviser frontfagtillegget

Norsk Industri har lagt til grunn det som ble forhandlet frem av Fellesforbundet og Norsk Industri i det såkalte frontfaget tidlig i våres, nemlig kr. 0,75 øre i generelt tillegg, samt et lavlønnstillegg på kr. 1,25. Dette avviser imidlertid forbundsleder Leif Sande i Industri Energi, som prosederte saken i dag på vegne av Industri Energi sine medlemmer innen vask og rens.

Ikke kopiere satsene

– Nå må vi avvente av Rikslønnsnemnda kommer frem til, men det blir feil bruk av frontfaget å kopiere satsene fra andre avtaler og bruke disse for ansatte innen vask og rens. Frontfaget, og meningen bak frontfagets ramme, er helt klart å gi rom for å gi mer til ansatte som systematisk har blitt hengende etter. Ansatte innen vask og rens har blitt hengende etter i 30 år. Da kan de ikke bli avspist med smuler og glansbilder, sier Leif Sande.

Rikslønnsnemnda

Rikslønnsnemnda er opprettet med hjemmel i lov om lønnsnemnd i arbeidstvister og i lov om tjenestetvister, og behandler tvister som de lovgivende myndigheter vedtar skal løses ved tvungen lønnsnemnd. Rikslønnsnemnda ledes av Stein Huseby. Forbundssekretær Sonja Meek i forhandlingsavdelingen og Eyvind Mossige, leder for juridisk avdeling, i Industri Energi er oppnevnt som forbundets representant for å representere de ansatte innen vask og rens.

Nektet dispensasjoner

Klokken 01.00 natt 10. september ble Industri Energi og Norsk Industri kalt inn til Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

Administrerende direktør Stein Lier Hansen i Norsk Industri understreket i det korte møtet de sene nattetimer overfor ministeren at arbeidsgiverne ikke hadde til hensikt å innvilge dispensasjonssøknader for å unngå å sette liv og helse i fare i den pågående vaskeristreiken.

Ministeren konkluderte deretter at han da ikke hadde annet valg enn å innføre tvungen lønnsnemnd og avslutte vaskeristreiken. Dermed må de streikende vaskeriansatte fra onsdag morgen gå tilbake til arbeid etter kun tre dager i streik.

Ansatte innen vask og rens tjener 86 prosent av industrilønn. Knappe 330 000 kroner.

Les alt om vaskeristreiken her.

Nyheter
  • Regelendringer for dagpenger fra 1. juli

    Regelverket for dagpenger ble endret 1. juli. - Den viktigste endringen for deg som skal søke dagpenger, er at du må søke senest første dagen du er arbeidsledig, sier advokat Agnete Velde Jansson i Industri Energi.

  • Vi tar EØS-debatten under Arendalsuka mandag 12. august: Er vi flinke nok til å bruke handlingsrommet?

    EØS-avtalen gir oss adgang til det viktige europeiske markedet og spiller en avgjørende rolle for norske bedrifter og arbeidsplasser. Samtidig hevder mange at den tvinger frem negative endringer, for eksempel i arbeidslivet. Men er det egentlig så enkelt – at det er EØS-avtalen som har skylda for utviklingstrekkene motstanderne peker på? Eller kunne handlingsrommet avtalen gir oss, vært brukt på en helt annen måte?