Hengt ut som streikebrytere

mandag 19. januar 2015

Medlemmer i Mosjøen Kjemiske Fagforening (MKAF), som er en del av fagforbundet Industri Energi, er hengt ut som streikebrytere av Mosjøen Transportarbeiderforening (MTAF).

-Det er så alvorlig at det ikke kan stå uimotsagt, sier Rune Krutå, leder av MKAF.

-Det har siden 8.mai vært en konflikt mellom MIT og Mosjøen Transportarbeiderforening (MTAF), noe som igjen gjør at våre medlemmer er blitt beordret til å gjøre jobben som tidligere ble utført av MTAF. Dette er en jobb vi aldri ønsket å påta oss, men noe som arbeidsgiver har pålagt oss å utføre. Vi er også blitt rådet til å ikke si nei til å gjøre jobben fra Industri Energi sentralt, sier han.

Konflikt

-Å bli hengt ut som streikebrytere er så alvorlig at det ikke kan stå uimotsagt.
Rune Krutå, leder av MKAF.
Rune Krutå, leder av MKAF -mosjøen
Rune Krutå, leder av Mosjøen Kjemiske Fagforening. Foto: Rune Pedersen, Helgelendingen.

Industri Energi har videre sagt at dersom LO hevder at dette arbeidet er streikebryteri og kan stoppes på slikt grunnlag, vil dette bli gjort umiddelbart.

-Vi ønsker ikke å påta oss et erstatningsansvar for en ulovlig konflikt, sier han.

Rune Krutå spør seg om hvorfor det ble slik. Et spørsmål mange stiller seg i Mosjøen og mange andre plasser. Er det fordi MTAF ble tatt ut i sympatistreik for konflikten i Risavika? Er det fordi man er uenig om antall «sjauere» som skal utføre jobben? Uenighet om betaling?

 

-Uenighetene beror seg på uenighet om betaling, noe som medførte at MTAF 8.mai valgte å legge ned jobben og forlate arbeidsplassen. Arbeidsgiver anså da dette som brudd på tariffavtalen og Hovedavtalens fredsplikt. På bakgrunn av dette ble medlemmer av Industri Energi og Mosjøen Kjemiske Transportarbeiderforening (MKAF) beordret mot sin vilje til å utføre jobben, sier han.

Belastning

MKAF har i lengre tid ventet på at denne saken skulle løse seg.

-Det er også en belastning for våre medlemmer på kaia. Vi har også sagt klart i fra til både MIT og MTAF at vi ser frem til at de løser konflikten. Underveis har MTAF valgt å henge ut mange av våre medlemmer med ukvemsord i sosiale medier. Det toppet seg i desember hvor de anklaget oss for å være streikebrytere. Det ser vi på som en så alvorlig sak at det ikke kan stå uimotsagt, sier han.

Krutå understreker følgende.

-Hva er en streikebryter? Jo, en som utfører jobben for noen som er tatt ut i streik. Er MTAF i streik? Nei, de er ikke det. De valgte selv å forlate sin arbeidsplass 8.mai 2014. De må selv ta ansvar for sine handlinger. Det gjør man ikke gjennom å beskylde andre for å være streikebrytere. Jeg undrer på hvorfor ikke MTAF og Norsk Transportarbeiderforbund har tatt ut stevning mot MIT, sier han.

Forståelse

Krutå sier at MKAFs medlemmer har forståelse over at man er frustrert over å gå åtte måneder uten lønn, samt at arbeidsoppgavene utføres av andre enn dem selv.

-Men, med denne bakgrunnen som foreligger, kan ikke MTAF beskylde MKAF for å være årsaken til at konflikten ikke løses. De kan heller ikke påberope seg at MKAF har ansvaret for å løse en konflikt mellom MTAF og MIT, når de selv sitter på gjerdet og ikke tar ut stevningen som vil kunne avgjøre saken. Vi har nå valgt å uttale oss om denne saken for å oppklare en del av de påstandene som legges ut. MKAFs

 

Nyheter
  • Avgjørende tid for å sikre tusenvis av arbeidsplasser i oljeindustrien

    -Nå er det alvor! Oljepakken som stortingspolitikerne skal behandle ferdig i løpet av neste uke er avgjørende for å sikre arbeidsplasser i olje- og gassnæringen, sier forbundsleder Frode Alfheim og tillitsvalgte fra de ulike delene av næringen.

  • Åpner for like regler for arbeidsreiser fra hele Norden

    Regjeringen åpner for like karanteneregler for arbeidsreiser til og fra alle de nordiske landene fra 1. juni. – En gledelig nyhet for arbeidstakere fra våre naboland som jobber i Norge ognoe vi har jobbet hardt for å få til, sier nestleder i Industri Energi, Lill-Heidi Bakkerud.