Her er de nye korona-reglene som ble vedtatt forrige uke

fredag 20. mars 2020

Forrige uke ble det vedtatt flere nye regler som angår korona-fravær, sykt barn og permittering.

 • Arbeidstakere har fortsatt rett til full sykelønn.
 • Arbeidsgivere betaler bare lønnen de første tre dagene ved korona-relatert sykefravær. NAV tar regningen fra dag 4.
 • Selvstendig næringsdrivende og frilansere får sykepenger fra NAV fra den 4. sykedagen. Disse har hatt rett til 80 prosent sykelønn.
 • Det er mulig å få sykepenger i inntil ett år.
 • Egenmelding er greit i 16 dager, det krever ikke sykmelding.
 • I praksis betyr dette at arbeidsgivere kan godta egenmelding for hele den nåværende arbeidsgiverperioden på 16 dager, NAV kan ikke senere nekte å refundere sykepenger.

Sykt barn

Med effekt fra 13. mars gjelder nå følgende regler:

 • Foreldre får doblet antallet «sykt barn-dager». Alle har altså krav på det dobbelte av det de har krav på under normale forhold.
 • Foreldre får rett på omsorgspenger for å være hjemme med barn når skoler og barnehager er korona-stengt. Du kan altså bruke «sykt barn-dag» selv om barnet ditt er friskt, men har et omsorgsbehov fordi det må være hjemme fra stengt barnehage eller skole.
 • I «A4-familien» med to foreldre som bor sammen med to barn under 12 år vil altså begge de to voksne ha rett til å være heime i 20 dager med full lønn for å ta seg av barn i år.
 • Staten tar mesteparten av regningen. Arbeidsgivere skal bare betale de tre første dagene av omsorgspengene.
 • Frilansere og selvstendige får rett til samme antall dager som arbeidstakere og 100 prosent lønnskompensasjon, men det blir trukket en venteperiode på tre dager.
 • Det blir mulig å overføre dager med omsorgspenger mellom to foreldre dersom den ene jobber i samfunnskritisk funksjon, for eksempel i helsevesenet.

 Permittert

Fra 20. mars gjelder følgende regler:

 • Permitterte arbeidstakere får lønn fra arbeidsgiveren sin i bare to dager etter permittering.
 • Fra dag 3 til dag 20 får den permitterte utbetalt dagpenger fra NAV som tilsvarer 100 prosent lønn. Gjelder inntekter opp til 6G (ca 600.000 kroner).
 • Dersom en allerede har vært permittert lengre enn to dager, tar NAV regningen fra i dag.
 • En må være permittert i minst 40 % for å ha rett på dagpenger.
 • Det skal ikke være tre dager ventetid før utbetaling av dagpenger.
Nyheter
 • Avgjørende tid for å sikre tusenvis av arbeidsplasser i oljeindustrien

  -Nå er det alvor! Oljepakken som stortingspolitikerne skal behandle ferdig i løpet av neste uke er avgjørende for å sikre arbeidsplasser i olje- og gassnæringen, sier forbundsleder Frode Alfheim og tillitsvalgte fra de ulike delene av næringen.

 • Åpner for like regler for arbeidsreiser fra hele Norden

  Regjeringen åpner for like karanteneregler for arbeidsreiser til og fra alle de nordiske landene fra 1. juni. – En gledelig nyhet for arbeidstakere fra våre naboland som jobber i Norge ognoe vi har jobbet hardt for å få til, sier nestleder i Industri Energi, Lill-Heidi Bakkerud.