Høring på statsbudsjettet 2020: Regjeringen må få en større andel av befolkningen i jobb

torsdag 17. oktober 2019

Andelen sysselsatte i befolkningen går ned. Industri Energi ga tydelig beskjed om at regjeringen må ta tak i dette under høringen i arbeids- og sosialkomiteen.

Arild Theimann, høring på statsbudsjett 2020
Spesialrådgiver Arild Theimann i Industri Energi

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at andelen sysselsatte i prosent av befolkningen fra 14 til 74 år var 67,8 prosent i andre kvartal i år. Det er langt lavere enn før finanskrisen. I 2007-2009 lå andel sysselsatte på 70-72 prosent.

– Dette er noe Industri Energi vil følge opp og jobbe med framover, sier spesialrådgiver Arild Theimann i Industri Energi.

Han deltok på høring i Arbeids- og sosialkomiteen torsdag 17. oktober på vegne av forbundet.

Utsatte grupper kommer ikke inn i arbeidsmarkedet

Industri Energi er bekymret for at andelen sysselsatte går ned og mener det er viktig at det iverksettes sterkere tiltak for å øke sysselsetningsgraden. Forbundet mener at regjeringens ambisjoner i sysselsettingspolitikken ikke har vært høye nok.

Vi er nå altså i en situasjon der sysselsettingen i Norge er lav, der utsatte grupper ikke kommer inn i arbeidsmarkedet, og der politikken stimulerer arbeidsinnvandring på korttidsopphold og innleie. Samtidig har det blitt brukt svært mye mer oljepenger uten å målrette effekten til utsatte grupper.

Må styrke arbeids- og petroleumstilsyn

Industri Energi har i lengre tid etterlyst betydelig styrking av Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet. Forbundet mener regjeringen legger opp til en alt for svak satsing for å møte utfordringene i arbeidslivet.

Les hele høringssvaret her:

Høringssvar statsbudsjettet 2020 arbeids- og sosialkomiteen

 

Nyheter
  • Skulder ved skulder med ungdommen mot yrkesfag-kutt

    Hundrevis av ungdommer møtte opp i Molde mandag 11. november for å demonstrere mot Fylkesmannen i Møre og Romsdal sitt forslag om store kutt i fagtilbud på videregående skoler. Det samme gjorde en god gjeng med Industri Energi sine folk i fylket.

  • Ny sjømannspensjon kan gi flere rett til pensjon

    Stortinget har i disse dager oppe til behandling en ny pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs. – Ordningen gjør at flere sjøfolk kan få rett til pensjon, sier forhandler Gro Losvik i Industri Energi.