Høring på statsbudsjettet 2020: Regjeringen må få en større andel av befolkningen i jobb

torsdag 17. oktober 2019

Andelen sysselsatte i befolkningen går ned. Industri Energi ga tydelig beskjed om at regjeringen må ta tak i dette under høringen i arbeids- og sosialkomiteen.

Arild Theimann, høring på statsbudsjett 2020
Spesialrådgiver Arild Theimann i Industri Energi

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at andelen sysselsatte i prosent av befolkningen fra 14 til 74 år var 67,8 prosent i andre kvartal i år. Det er langt lavere enn før finanskrisen. I 2007-2009 lå andel sysselsatte på 70-72 prosent.

– Dette er noe Industri Energi vil følge opp og jobbe med framover, sier spesialrådgiver Arild Theimann i Industri Energi.

Han deltok på høring i Arbeids- og sosialkomiteen torsdag 17. oktober på vegne av forbundet.

Utsatte grupper kommer ikke inn i arbeidsmarkedet

Industri Energi er bekymret for at andelen sysselsatte går ned og mener det er viktig at det iverksettes sterkere tiltak for å øke sysselsetningsgraden. Forbundet mener at regjeringens ambisjoner i sysselsettingspolitikken ikke har vært høye nok.

Vi er nå altså i en situasjon der sysselsettingen i Norge er lav, der utsatte grupper ikke kommer inn i arbeidsmarkedet, og der politikken stimulerer arbeidsinnvandring på korttidsopphold og innleie. Samtidig har det blitt brukt svært mye mer oljepenger uten å målrette effekten til utsatte grupper.

Må styrke arbeids- og petroleumstilsyn

Industri Energi har i lengre tid etterlyst betydelig styrking av Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet. Forbundet mener regjeringen legger opp til en alt for svak satsing for å møte utfordringene i arbeidslivet.

Les hele høringssvaret her:

Høringssvar statsbudsjettet 2020 arbeids- og sosialkomiteen

 

Nyheter
  • Meld deg på vårt offshore helikopterseminar

    LOs helikopterutvalg arrangerer 26. mars et offshore helikopterseminar på Sola der våre medlemmer kan få informasjon om hva utvalget jobber med og hva som foregår i offshore helikopterbransjen.

  • Bekymret over utvikling der beredskapsfunksjoner offshore knyttes til stilling

    Industri Energi var denne uka i møte med Petroleumstilsynet fordi forbundet er bekymret over en utvikling der flere selskaper i oljebransjen knytter bestemte beredskapsfunksjoner opp mot stilling. – Vi kan ikke akseptere at folk mister jobben fordi de ikke oppfyller de fysiske kravene som er knyttet til beredskapsfunksjoner, sier forbundssekretær Henrik Fjeldsbø.