Hovedoppgjøret 2020: Enighet på kjemisk teknisk overenskomst

tirsdag 22. september 2020

– Vi er moderat fornøyd, sier forhandlingsleder Terje Valskår. Det var sent tirsdag kveld, etter at forhandlingene hadde pågått siden kl 10 om morgenen, at enigheten endelig kom på plass.

Signering Kjemisk Tenisk
Industri Energis forhandlingsleder Terje Valskår (tv) signerte protokollen sent tirsdag kveld. Foto: Gry Haugsbakken

– Det har vært krevende forhandlinger. De som lever på minstesatsen har i dag knapt nok til salt i maten og motparten viste liten vilje til å gjøre noe som monner, sier Valskår.

– Men det ble kr. 5.850 kroner pr år i økning på minstesatsen og siden dette er bedrifter som opererer i en veldig konkurranseutsatt bransje og slik verdensøkonomien ser ut nå var det så langt vi kom denne gangen, sier Valskår.

Terje Valskår1
Forhandlingsleder Terje Valskår er moderat fornøyd.

– Vi har også tatt et steg i riktig retning for å få en bedre kompensasjon for skiftbytter på under 14. dager.  Det er en stor ulempe når skiftturnusen endres på under 14 dagers varsel. Det påvirker fritida til de ansatte og påfører familiene logistikkutfordringer når de må legge hverdagskabalen på nytt, sier Valskår.

 

Tillegg for bachelor og økning i fagtillegget

Valskår trekker frem økningen i fagtillegget som viktig.

– Verdsettelsen av yrkesfag er viktig for denne bransjen. Særlig for de som nå ligger lavest vil denne økningen ha betydning.

Industri Energi fikk også med arbeidsgiversiden på å gi tillegg til de som har relevant bachelor med en økning på kr. 10.725 i året.

Tillegg:

Generelt tillegg til alle på kr. 0,50

Fagbrevtillegget økes til 11,- kroner

Skifttilleggene økes til:

Kr 18,50 Ettermiddagskifttillegg
Kr 30,00 Nattskifttillegg
Kr 76,90 Ordinært søndagsskift
Kr 176,00 Skiftarbeid i forbindelse med hellig- og høytidsdager

 

– Dette er noe av det vi fikk på plass. Nå er det opp til de lokale forhandlingene og få på plass ytterligere forbedringer i sine lokale forhandlinger. Det blir svært viktig, sier Valskår.

Nyheter