Hovedoppgjøret 2020: Forhandlingene i gang for farmasøytisk industri

torsdag 8. oktober 2020

Forhandlingene mellom Industri Energi og Norsk Industri for ansatte i farmasøytiske bedrifter er i gang.

2020 10 08 - Overlevering krav2
Industri Energis forhandlingsleder, Barbro Auestad, overleverte årets krav til Norsk Industris forhandlingsleder Vibeke Lærum. Foto: Johnny Håvik

Forhandlingene startet med kravoverlevering ved Norsk Industri sitt kontor i Oslo torsdag formiddag.

Årets forhandlinger skulle vært gjennomført på vårparten, men ble som kjent utsatt på grunn av koronaviruset.

– Årets forhandlinger skjer i en spesiell tid, samtidig er nettopp det at vi står midt oppe i en global pandemi et veldig synlig bevis på hvor viktig arbeidet til våre medlemmer i denne bransjen er, sier forhandlingsleder Barbro Auestad.

Forhandlingene omfatter nær 1000 Industri Energi-medlemmer innen store farmasøytiske bedrifter som blant annet GE Healthcare, Fresenius Kabi og Takeda.

Auestad understreker at dette er bedrifter som går godt i en bransje som Industri Energi kjemper for at skal utvikles videre i Norge, noe som har blitt ytterligere aktualisert gjennom koronakrisen.

– Farmasøytisk industri er veldig spennende og i utviklingen av bransjen er det viktig å ha attraktive arbeidsplasser med gode muligheter for kompetanseutvikling, det farger også kravene våre til årets oppgjør, sier Auestad.

Auestad minner om at det i år er et hovedoppgjør der det forhandles om alle bestemmelsene i tariffavtalene, og at det er streikerett.

2020 10 08 - Farmasøytisk delegasjon – redigert
Industri Energis forhandlingsutvalg utenfor Norsk Industris kontor i Oslo. Foto: Johnny Håvik

Industri Energis forhandlingsutvalg
Barbro Auestad (forhandlingsleder), Industri Energi
Nina Helland, Industri Energi
Tone Thon, Fresenius Kabi Norge AS
Marit Lorentsen, GE Healthcare
Espen Lia Gregoriussen, Vistin Pharma AS avd. Kragerø
Ståle Sletta Stubberud, Abbott Diagnostics Technologies
Petter Sørensen, Takeda AS
Jan-Øyvind Åvik, GE Healthcare AS avd. Lindesnes

Nyheter