Forhandlingsutvalg fiskemel og fiskefór

Hovedoppgjøret 2020: Forhandlingene i gang på fiskemel og fiskefóravtalen

onsdag 7. oktober 2020

Forhandlingene mellom Industri Energi og Sjømat Norge for ansatte innenfor fiskemel- og fiskefóravtalen startet onsdag formiddag.

Overlevering av krav
Forhandlingsleder Ommund Stokka overleverte Industri Energis krav til Rune Dyrvik, som er forhandlingsleder for Sjømat Norge. Foto: Ronny Kristoffersen

Forhandlingene startet med kravoverlevering på Næringslivetshus i Oslo onsdag formiddag.

Årets forhandlinger skulle vært gjennomført på vårparten, men ble som kjent utsatt på grunn av koronaviruset.

-Oppdrett og eksport av sjømatprodukter er Norges nest største eksportnæring.  Det ville ikke vært mulig uten de varene våre medlemmene produserer. Det skaper store verdier for Norge og vi vil sikre medlemmene sitt rettmessigdel av verdiskapningen sier forhandlingsleder Ommund Stokka.

 

Stokka minner også om at det i år er et hovedoppgjør der det forhandles om alle bestemmelsene i tariffavtalene, og at det er streikerett.

Forhandlingene på fiskemel- og fiskefóravtalen gjelder for bedrifter i produksjon av fiskemel og fiskefór. Avtalen omfatter i overkant av 600 Industri Energi-medlemmer og dekker blant annet ansatte i Biomar, Pelagia, Skretting og Ewos.

Forhandlingsutvalg fiskemel og fiskefór
Industri Energis forhandlingsutvalg er på plass i Norsk Industri sine lokaler i Oslo. Foto: Jan Godfrey

Industri Energis forhandlingsutvalg
Ommund Stokka (forhandlingsleder), Industri Energi
Ronny Kristoffersen, Industri Energi
Petter Leknes, Biomar Karmøy
Arne Myklebust, Pelagia Egersund
Odd-Sverre Johansen, Scanbio Bjugn
Kent Fuglestrand, Ewos Florø
Remi Sundberg, Biomar på Myre

 

 

Nyheter