Hovedoppgjøret 2020: Forhandlingene i gang på kjemisk teknisk overenskomst

tirsdag 22. september 2020

– Økt minstelønn er vårt absolutt viktigste krav, sier forhandlingsleder Terje Valskår.

Pga korona har hovedoppgjøret blitt flyttet til høsten og forhandlingene foregår på SAS hotellet i Oslo. Forhandlingsleder Terje Valskår er likevel tydelig på at selv om koronaen påvirker forhandlingene betyr ikke det at viljen til å stå på for medlemmenes krav er noe mindre.

– Vi ønsker selvfølgelig ikke streik, men dersom arbeidsgiver ikke viser vilje til å imøtekomme kravene våre og øke minstelønna er vi klare til å sette makt bak kravene, sier forhandlingsleder Terje Valskår.

Valskår viser til at de med lavest inntekt i Norge har mistet kjøpekraft de siste fem årene.

– En slik utvikling kan ikke fortsette. Vi skal ikke ha et samfunn der de som tjener mest får stadig mer, mens de som er i andre enden av skalaen får mindre. Det er ikke bra for samfunnet og det er blodig urettferdig for de som blir rammet av det.

Valskår minner også om at det i år er et hovedoppgjør og at det derfor er mange andre ting å forhandle om enn kun lønn.

– Overenskomsten for kjemisk teknisk omfatter arbeidstakere som er beskjeftiget som operatører i produksjon, laboratoriearbeid, transport og lagring, montering, vedlikehold, delelager, renhold, kantine, vaktarbeid og beredskapstjeneste samt tilrettelegging og koordiner i tilknytning til dette, så det er ikke noen liten jobb vi nå setter i gang med, smiler Valskår.

Industri Energis forhandlingsutvalg

Øivind Lyngholm, Chemring Nobel AS

Tom Jacobsen, Norcem

Tor Kristian Klauset, Brødr. Sunde As Sundolitt Ålesund

Torbjørn Kvande, Pipelife Norge AS

Morten Hervig Martinsen, Denofa AS

Ewa Landgren, Orkla Health AS avd. Petter Møller

Truls Hvitstein, Jotun AS

Per Øystein Kivijärvi, Kronos Titan As

Steffen Nilsen, Trelleborg Offshore Norway AS

Karin Siggerud, Lilleborg AS avd. Flisa

Odd Henry Tegler, Norgips Norge AS

Morten Broen, Unger Fabrikker AS

Arild Singstad, Shawcor Norway AS

Terje Valskår (forhandlingsleder), Industri Energi

Einar Olsvik, Industri Energi

Charlotte Dyrkorn, Industri Energi

Nyheter