Hovedoppgjøret 2020: Forhandlingene med NHO Luftfart gjenopptas

torsdag 17. desember 2020

Forhandlingene mellom Industri Energi og NHO Luftfart om trafikkavtalen gjenopptas torsdag, etter en pause siden midten av oktober. –Utsiktene for denne bransjen er gode og vi forventer et godt resultat for medlemmene våre, sier forhandlingsleder Ommund Stokka i Industri Energi.

CHC Norway - Sikorsky S92 on ground
Forhandlingene for Industri Energis medlemmer i helikopterbransjen gjenopptas i dag. Arkivfoto

Forhandlingene med NHO Luftfart om trafikkavtalen ble utsatt 13. oktober, men gjenopptas i dag i Oslo. Trafikkavtalen gjelder for Industri Energi sine medlemmer innen offshore helikopterbransjen, gjennom selskapene CHC Helikopter Service, Bristow og HeliOne.

Forhandlingsleder Ommund Stokka forventer ryddige forhandlinger og sier at forbundet skal forhandle fram et godt resultat for medlemmene.

-Industri Energi var med og framforhandlet oljepakken på forsommeren. Den har gitt oljebransjen og dermed også offshore helikopterbransjen forutsigbarhet. Vi mener framtidsutsiktene for denne bransjen er gode og at det må gjenspeiles i oppgjøret, sier han.

Det er satt av én dag til forhandlingene.

I år er det et hovedoppgjør, hvor det forhandles om alle bestemmelsene i tariffavtalene, i tillegg til lønn. Det forhandles med alle rettigheter, inkludert streikerett.

På grunn av koronasitasjonen stiller partene denne gang med kun tre personer hver, mens resten av forhandlingsutvalget holdes orientert via videokonferanse.

Industri Energis forhandlingsutvalg:

Ommund Stokka, Industri Energi (forhandlingsleder)

Jørn Erik Bøe, Industri Energi

Hans Petter Jensen, CHC Helikopter Service

Kjetil Larsen, CHC Helikopter Service (Med på video)

Camilla Hofstad, Bristow (Med på video)

Per Otto Bråthen, HeliOne (Med på video)

Nyheter
  • Ikke akseptabelt med gamle passasjerhelikoptre på norsk sokkel

    Aker BP oppfyller ikke oljeselskapenes egne retningslinjer om å bruke moderne helikoptre ved transport av passasjerer på sokkelen. –Det er ikke akseptabelt og vi ber nå selskapet anskaffe siste generasjons helikopter på Valhall-feltet, sier leder i LOs helikopterutvalg, Henrik Solvorn Fjeldsbø.

  • TFO-ordningen trygger arbeidsplasser og ringvirkninger

    -Gjennom konsesjonssystemet sikrer vi et jevnt og forutsigbart aktivitetsnivå, som igjen trygger arbeidsplasser og bidrar til ringvirkninger, skriver Industri Energi i et høringsinnspill om TFO2021.