Hovedoppgjøret 2020: Startskuddet har gått for årets tariffoppgjør

onsdag 26. august 2020

Industri Energi arrangerte onsdag den første tariffkonferansen for oljebransjen i forbindelse med årets hovedoppgjør, mens vask/rens hadde tariffkonferanse forrige uke. –Vi er nå klar for forhandlingene. Utgangspunktet vårt er frontfagsoppgjøret, sier forbundsleder Frode Alfheim.

nr tariffkonf2
Forbundsleder Frode Alfheim ledet tariffkonferansen for flyteriggområdet som foregikk på Teams. Skjermdump

Drøyt 30 tillitsvalgte fra flyteriggområdet var i dag samlet på videolink for å diskutere hvilke krav som skal stilles i tarifforhandlingene med Norges Rederiforbund 22-23. september.

Forbundsleder Frode Alfheim gikk gjennom bakgrunnen for oppgjøret og situasjonen i bransjen. Han understreker at det i år er et forbundsvist oppgjør og at Fellesforbundet har lagt rammen gjennom frontfagsoppgjøret.

-Jeg er glad for at vi i den spesielle situasjonen med koronavirus endelig kan kan komme i gang og gjennomføre det viktigste vi som fagforbund driver med, nemlig tarifforhandlinger. Frontfagets ramme er utgangspunktet for forhandlingene, sier Alfheim og minner om at det i år er et hovedoppgjør med alle rettigheter, inkludert streikerett.

Asle Reime, som har det politiske ansvaret for årets hovedoppgjør i Industri Energi, har tidligere uttalt at vi skal sørge for et oppgjør som gir våre medlemmer deres rettmessige del av det de har krav på både i forhold til lønn og arbeidsvilkår. Samtidig skal vi opptre ansvarlig slik at de fortsatt har en arbeidsplass å gå til. 

I de neste dagene følger flere tariffkonferanser på normallønnsavtalene, før selve forhandlingene starter med Operatør, boring og forpleining 7-8. september.

Industri Energi sin plan for årets forhandlinger er slik:

Operatør, boring og forpleining: 7-8. september

Elektrokjemisk: 14-15. september

Bransjeavtalen 16. september

Vask og rens: 17. september

Kjemisk-teknisk: 22. september

Oljeservice: 28-29. september

Flyteriggavtalen: 22-23. september

Offshoreservice NR: 22-23. september

Landbaseavtalen: 1. oktober.

Møbeloverenskomsten: 6. oktober.

Farmasøytisk: 8. oktober.

Fiskemel og fiskeforindustri: 7-8. oktober.

Glass- og keramisk industri: 13. oktober.

Forhandlingsdatoer for trafikkpersonell og NR land er ennå ikke på plass.

Hva er et hovedoppgjør? Les mer i bloggen

Nyheter