Høyesterett sier at nattillegget ikke skal medregnes i pensjonsgrunnlaget

torsdag 30. juni 2016

– Dessverre kom Høyesterett frem til at nattillegget ikke skal medregnes i pensjonsgrunnlaget innenfor offshoresektoren, sier advokat Alexander Lindboe i Industri Energi. – Men, vi vant frem med at nattillegget er et fast tillegg ut i fra en lovtolking av foretakspensjonsloven § 5-4, sier han.

Alexander Lindbo
– Vi er tilfreds med at Høyesterett mener at nattillegget er et fast tillegg, sier advokat Alexander Lindboe i Industri Energi.

Lindboe sier at man da både vant og tapte i denne saken i Høyesterett, som skulle ta stilling til anke over dom fra Stavanger tingrett og Gulating lagmannsrett.

– Jeg kan ikke se annet nå enn at vi nå må bringe saken inn for Finanstilsynet og be de om å gi pålegg for at nattillegget skal medregnes i pensjonsgrunnlaget.

Høyesterett kom til at tariffavtalen er det sentrale avtalegrunnlaget, og at bedriftsvise pensjonsavtaler må fortolkes på denne bakgrunn.

 

Gruppesøksmål

Industri Energi, SAFE og LO sto på den ene siden mot arbeidstakere i 18 bedrifter med 7500 arbeidstakere og Norges Rederiforbund som partshjelper.

Saken gjaldt et gruppesøksmål med krav om at nattillegget skulle inngå i pensjonsgrunnlaget for tariffestede, kollektive pensjonsordninger innenfor offshoresektoren.

Følgende bedrifter var saksøkt: Maersk Drilling Norge AS, Saipem, Knutsen Offshore AS, Transocean Offshore (North Sea) Ltd, Dolphin Drilling AS, Norsk Offshore Catering AS, Ocean Rig North Sea AS, Odfjell Drilling Management AS, Deep Sea Management AS, OSM Offshore AS, North Atlantic Crew AS, Archer Norge AS, Sodexo Mobile Units AS, Songa Services AS, Stena Drilling AS, Island Offshore Crewing AS, Saipem Drilling Norway AS,

Nyheter