Hydrogenstrategien gir muligheter, men det forutsetter karbonfangst og -lagring

onsdag 3. juni 2020

Industri Energi hilser velkommen en hydrogenstrategi for Norge, men den understreker noen klare utfordringer. – Strategien viser med all tydelighet at man må få opp farten på arbeidet med karbonfangst og -lagring (CCS) i Nordsjøen, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

DSC_0032
Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi. Foto: Atle Espen Helgesen

Regjeringen la onsdag morgen fram en hydrogenstrategi for landet. Industri Energi er positiv til satsingen, men understreker at det vil nærmest være formålsløst å produsere og anvende store mengder av hydrogen fra naturgass uten av en karbonfangstløsning er på plass.

-Norges rolle av eksportør av klimavennlig hydrogen vil gi enorme muligheter framover, men da må regjeringen få opp tempoet med å få på plass flere karbonfangstløsninger. Vi har ikke mer enn tiden av veien, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Alfheim mener det savnes et fokus på leverandørindustriens muligheter til teknologieksport knyttet til verdikjeder i hydrogenproduksjonen.

– Det er ikke bare selve hydrogenet som skal produseres og settes i bruk. Det er store muligheter for en kompetent leverandørindustri og her har Norge store muligheter som jeg gjerne skulle sett at regjeringen hadde større fokus på, sier forbundslederen i LO-forbundet.

Også på eierskapssiden trenges det sterkere lut. – Norge har en unik mulighet til å bruke statens økonomiske muskler til å etablere et statlig hydrogenselskap for å være i ledelsen i Europa på dette feltet. Det må ikke hindres av regjeringens ideologiske motstand mot statlig eierskap. Her har vi et område hvor det er klokt, mulig og lønnsomt å investere statens penger i en klimavennlig framtid, sier han.

Nyheter
  • Industri Energi forventer et godt og ansvarlig tariffoppgjør

    - Vi skal sørge for et oppgjør som gir våre medlemmer deres rettmessige del av det de har krav på både i forhold til lønn og arbeidsvilkår. Samtidig skal vi opptre ansvarlig slik at de fortsatt har en arbeidsplass å gå til, sier Asle Reime som har det politiske ansvaret for årets hovedoppgjør i Industri Energi.

  • Klar tale fra industrilederne: Nå er det blodig alvor!

    -Dette er blodig alvor for bedriftene, de ansatte og lokalsamfunnene over hele landet, slo forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim, sammen med lederne i Fellesforbundet, EL og IT forbundet, Norsk Industri og Energi Norge fast overfor statsrådene Tina Bru og Iselin Nybø torsdag.