IA-avtalen skal bidra til å øke sysselsettingen

mandag 15. februar 2021

Partene i avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) er enige om å skape et arbeidsliv med plass til alle, gjennom å forebygge sykefravær og frafall, og på denne måten bidra til å øke sysselsettingen.

IA-avtalen Hoved

Målet i IA-avtalen som gjelder fra 2019 til 2022 er at sykefraværet skal ned 10 prosent sammenliknet med årsgjennomsnittet i 2018 og frafallet fra arbeidslivet skal reduseres. En fundamental forskjell fra tidligere er at nå er alle bedrifter er knyttet til avtalen.

Inkluderende arbeidsliv handler om et godt forebyggende arbeidsmiljø- og sykefraværsarbeid. Målet er å legge til rette for at så mange som mulig kan arbeide så mye som mulig, så lenge som mulig.

-Industri Energi har lang historie med å følge opp IA-arbeid. Det er viktig for forbundet å bidra i arbeidet med å redusere sykefravær og frafall fra arbeidslivet, sier forbundssekretær Henrik Solvorn Fjeldsbø.

IA-avtalen har denne gangen et bransjefokus og innsatsen skal målrettes mot bransjer og sektorer som har potensial for redusert sykefravær. Det skal settes egne mål for prioriterte bransjer. Blant de utvalgte bransjene er leve­randørindustrien til olje og gass. Det er opprettet egne IA-bransjeprogram for de utvalgte bransjene.

Myndighetene og partene i arbeidslivet oppfordrer alle virksomheter til å jobbe med eget arbeidsmiljø og sykefravær. Arbeidsgiver har hovedansvaret, men også tillitsvalgte har en viktig rolle i arbeidet med å skape et mer inkluderende arbeidsliv.

Les mer her eller last ned vedlagte filer.

Nyheter
  • Største industriinvestering på fastlandet på mange år

    -Boliden-konsernets beslutning om å investere 7 milliarder kroner i sinkverket sitt i Odda har historisk sus over seg. Dette er den største industriinvesteringen på fastlandet i Norge på mange år, sier Gard Folkvord, Industri Energis fagforeningsleder ved Boliden Odda.

  • Gledelig milliardinvestering ved Boliden Odda

    Konsernet Boliden har vedtatt å investere i en utvidelse av sinkverket Boliden Odda AS. Prosjektet vil føre til at verket i Odda i framtiden kan produsere 350 000 tonn sink i året. -Dette er et viktig signal om at globale industrikonsern har tro på industrien i Norge, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.