Industri Energi advarer mot EUs nye helikopterregelverk

tirsdag 26. juli 2016

Industri Energi advarer i et høringssvar sterkt imot EUs nye helikopterregelverk som kan bli innført i Norge. –Regelverket vil svekke sikkerhetsnivået i norsk offshore helikoptertrafikk, sier forbundssekretær Henrik Solvorn Fjeldsbø.

Henrik Solvorn Fjeldsbø
Henrik Solvorn Fjeldsbø leder Industri Energi sitt helikopterutvalg.

Helicopter Offshore Operations (HOFO) er en del av EUs mangeårige arbeid med å etablere totalharmoniserende felleseuropeiske regler for luftfartsoperasjoner.

I en høringsuttalelse til Luftfartstilsynet skriver Industri Energi at forbundet frykter EU-regelverket vil svekke sikkerhetsnivået for helikoptertrafikken på norsk sokkel.

«Industri Energi mener at en utvikling hvor vi taper retten til å utvikle et eget regelverk er sterkt bekymringsverdig» skriver forbundet i høringssvaret.

EUs nye regelverk for offshore helikoptertrafikk kan bli innført i Norge gjennom EØS-avtalen fra 2018.

Vektlegger ikke sikkerheten

Leder av Industri Energi sitt helikopterutvalg Henrik Solvorn Fjeldsbø påpeker at EU-regelverket først og fremst er opptatt av økonomiske hensyn og fri konkurranse mellom aktørene.

– Når man leser regelverket under ett så er det helt klart at hensynet til konkurransevilkår er langt sterkere vektlagt enn sikkerhet, sier han.

Industri Energi viser til at regelverket åpner for fri konkurranse i hele EU/EØS-området og at det ikke vil være mulig med særnorske sikkerhetskrav.

Forbundet påpeker dessuten at helikopterselskaper som i dag befinner seg i Norge kan flytte driftstillatelsen til et annet land.

– En av de store aktørene i Norge har allerede uttalt at de vil vurdere å flytte ut av landet hvis regelverket gir dem den muligheten, sier Fjeldsbø.

Får nye aktører uten kunnskap

Samtidig risikerer vi å få nye utenlandske helikopterselskaper inn på sokkelen, selskaper som ikke har norsk driftstillatelse (AOC) og som mangler kunnskap om spesielle sikkerhetsmessige utfordringer på norsk sokkel.

– Vi frykter at nye utenlandske aktører skal konkurrere om helikopteroppdrag på norsk sokkel med et rent fokus på lavere kostnader. Hvis et helikopterselskap har utenlandsk driftstillatelse, kan ikke norske luftfartsmyndigheter føre tilsyn med virksomheten, sier Fjeldsbø.

Han påpeker at å fly helikopter over Middelhavet en solrik dag er noe ganske annet enn å lande på en rigg i Barentshavet om vinteren.

Norge må reservere seg mot HOFO

Industri Energi skriver i høringssvaret at Norge bør reservere seg mot å innføre regelverket, slik Norge gjorde med offshoredirektivet, ved å hevde at regelverket ikke er relevant, fordi det omhandler operasjoner som i stor grad foregår på norsk kontinentalsokkel, som er holdt utenfor EØS-avtalen.

-Hvis HOFO innføres overlater vi all framtidig regelverksutvikling til europeiske luftfartsmyndigheter (EASA). En viktig del av dagens regelverk er basert på den norske oljebransjens egne retningslinjer, men det er helt utenkelig at disse vil bli gjeldende for hele EU, sier Fjeldsbø.

Han frykter dessuten at trepartssamarbeidet om helikoptersikkerheten på norsk sokkel vil bli skadelidende under et felleseuropeisk regelverk.

 

For ytterligere kommentar:

Henrik S. Fjeldsbø, forbundssekretær, 992 06 474

Nyheter