Industri Energi anker dom om ulovlig innleie i Lundin

Friday 10. May 2019

Industri Energi tapte nylig en sak i tingretten der et medlem krevde fast jobb i Lundin etter å ha vært innleid til Edvard Grieg-plattformen i nesten fire år. Industri Energi vil anke dommen til lagmannsretten.

Karianne Rettedal
Karianne Rettedal, advokat i Industri Energi.

Tingretten har funnet at Lundin har omgått regelverket og viser at innleien var ulovlig. Likevel gir den Lundin medhold.

-Vi mener dommen er feil og at bevisene er anvendt feil. Derfor anker vi dommen, sier advokat Karianne Rettedal i Industri Energi.

I dommen skriver retten: «En omgåelse av regelen ved ikke å forlenge med en som nærmer seg fire års midlertidig ansettelse, og erstatte vedkommende med en annen som utfører helt tilsvarende arbeid, er imidlertid ikke i tråd med rettens oppfatning ikke i tråd med arbeidsmiljølovens intensjon og er etter rettens oppfatning heller ikke holdbar».

Retten viser også til at fireårsregelen gjaldt, uavhengig av en avtale om innleie som Lundin hadde inngått med Safe.

«Selv om partene ikke synes å ha hatt noe bevisst forhold til om (navn) arbeidsforhold var omfattet av avtalen mellom Lundin og Safe, og selv om den begrunnelse som ble gitt for avslutningen av innleieforholdet etter rettens oppfatning ikke var rettslig holdbar, finner retten under noe tvil ikke å kunne se bort fra at Lundin etter avtalen med Safe kunne bruke og avslutte innleid arbeidskraft uavhengig av arbeidsmiljølovens generelle begrensninger for dette».

-Retten viser altså at det foreligger omgåelse av regelverket, men har ikke gjort noe med det. Ved omgåelse skal konsekvensen være fast ansettelse, sier Rettedal.

Hun påpeker at lovgiver har slått fast at innleieregelverket skal tolkes strengt for å unngå utglidning som fører til økt bruk av innleie framfor faste ansettelser.

-Jeg mener denne dommen er i strid med det, sier Rettedal.

Offshorearbeideren er imidlertid ikke dømt til å betale saksomkostninger til Lundin, noe det ifølge dommen er flere grunner til.

Det vises her særlig til at saken har budt på tvil og til at Lundin ved avslutningen av innleieforholdet begrunnet dette med en praktisering av “fireårsregelen” som retten har funnet uholdbar” skriver retten.

Les mer: Saksøker Lundin for ulovlig innleie.

Nyheter
  • -Hver eneste dag på jobben er kjempespennende

    -Vi lærer noe nytt hver dag. Jeg har en kjempespennende jobb og er utrolig glad for å være med i forprosjektet medarbeiderdrevet innovasjon (MDI). Ledelsen gir oss et stort ansvar og får oss til å tenke kontinuerlige forbedringer i prosessen, sier operatør Elisandra Martinez (21) i GE Healtcare.

  • Tusen dager uten skader på nikkelverket

    -HMS-arbeid i fellesskap sammen med ledelsen har aldri vært bedre enn nå i Glencore Nikkelverk Det er fantastisk at vi har passert 1000 dager siden sist vi hadde en skade blant de ansatte. Dette skyldes godt lederskap og involvering av alle ansatte, sier tillitsvalgtleder Cay Nordhaug i Nikkelverkets Arbeiderforening Industri Energi i Kristiansand.