Industri Energi annonserer flere tiltak for kompetanseheving

fredag 3. juli 2020

-Industri Energi annonserer flere tiltak for kompetanseheving blant for våre medlemmer. Forbundet vil nå også refundere egenandelen for å gi medlemmene kostnadsfrie kurs hos Handelshøyskolen BI, sier Barbro Auestad, leder av kompetanseutvalget.

Barbro
Områdeleder Barbro Auestad i Industri Energi.

I alt er det 3 tilbud gjennom Industri Energi på BI nå:

1 Dikut finansierte «BI nettbaserte, korte kurs» som er gratis for permitterte og arbeidsledige

2  Industri Energi sin 25% tilbakebetaling av kursavgift på alle kurs

3 Industri Energi medlemsfordel med gratis kurs i «BI nettbaserte, korte kurs»

-Industri Energi har alltid vært opptatt av mulighetene for våre medlemmer å videreutvikle seg og øke sin kompetanse. Et høyt kompetansenivå blant arbeidere i Norge har gitt oss et fortrinn i det internasjonale markedet og gjort det mulig å opprettholde høye lønns- og produksjonsnivå. Disse dager er det flere som kanskje er blitt permittert eller arbeidsledig som kan ha tid eller behov for videreutdanning, sier Barbro Auestad.

Industri Energi har en egen samarbeidsavtale med Handelshøyskolen BI. Våre medlemmer som har vært fullt betalende i 6 måneder har mulighet til å søke en refusjon på 25 prosent av prisen på studier hos BI. Sammen med utdanningsstipend, inntil 13 500 kroner i året, gir dette mange av våre medlemmer muligheten å videreutdanne seg.

Søk om stipend til videreutdanning og kurs

Flere organisasjoner, Industri Energi inkludert, kan sammen med BI for å søke myndighetene gjennom DIKU om midler for å tilby gratis nettbaserte kurs til de som er arbeidsledig eller permittert.  Det er nå derfor mulighet til å melde seg på 7 korte, digitale kurs innen prosjektledelse, digitalisering og strategi – helt kostnadsfritt!  Kursene er nettbasert og det er ikke opptakskrav.

Du kan lese om kursene og melde deg på her.

For medlemmer som fremdeles er i arbeid, men også ønsker å ta kursene ved siden arbeid er det også mulig mot en studieavgift. Siden medlemmer får 25% refusjon av studieavgift og stipend for kortere kurs blir det et ca beløp på ca. 460 kroner som medlemmene må betale selv. Dette beløpet vil forbundet nå refundere for å gi medlemmene inntil 1 gratis kurs i skoleåret.

Gratiskursene tilhører 5 helt nye kursserier innen prosjektledelse, digitalisering, strategi og bærekraft som konkurransefortrinn.  Kursseriene  med korte digitale kurs består av 3 kurs. Når man har  gjennomført kursene i en serie er det mulig å gå opp til eksamen og få godkjent 7,5 studiepoeng.

For medlemmer i arbeid er det mulig å søke om stipend (4000 kroner) til kortere kurs en gang i skoleåret. Dermed er det mulig på ta et kurs i 2020/21 og på nytt i 2021/22. Utbetaling av stipend forutsetter at kurset gjennomføres og bestås.

Det finnes en egen nettside der alle kurs for betalende deltakere er samlet. (Altså ikke gratistilbudet) Denne har adressen www.bi.no/kortekurs og skal benyttes for alle som dekkes av Industri Energi sin stipend- og støtteordning.

Nyheter
  • Ikke akseptabelt med gamle passasjerhelikoptre på norsk sokkel

    Aker BP oppfyller ikke oljeselskapenes egne retningslinjer om å bruke moderne helikoptre ved transport av passasjerer på sokkelen. –Det er ikke akseptabelt og vi ber nå selskapet anskaffe siste generasjons helikopter på Valhall-feltet, sier leder i LOs helikopterutvalg, Henrik Solvorn Fjeldsbø.

  • TFO-ordningen trygger arbeidsplasser og ringvirkninger

    -Gjennom konsesjonssystemet sikrer vi et jevnt og forutsigbart aktivitetsnivå, som igjen trygger arbeidsplasser og bidrar til ringvirkninger, skriver Industri Energi i et høringsinnspill om TFO2021.