Industri Energi er klar for årets lønnsforhandlinger

onsdag 28. april 2021

Startskuddet for årets lønnsoppgjør gikk onsdag, da det ble arrangert videooverført tariffkonferanse for sokkelavtalene operatør, boring og forpleining.

20210428_101251
Tariffkonferansen for sokkelavtalene foregikk på Teams.

På tariffkonferansen om sokkelavtalene diskuterte vi grunnlaget for forhandlingene, hvilke forventninger vi har og hvordan forhandlingene skal gjennomføres rent praktisk.

Årets oppgjør er et såkalt mellomoppgjør som i utgangspunktet bare handler om lønn.

– Vi er nå klar for forhandlinger. Utgangspunktet er rammen som vi ble enig om i meklingen mellom LO og NHO, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Han viser til at det er enighet mellom LO og NHO om en generell ramme på 2,7 prosent.

Årets forhandlinger starter i Stavanger 4.-5.mai med sokkelavtalene, hvor vi forhandler med Norsk olje og gass. Deretter følger elektrokjemisk 7. mai og vask/renseri 12. mai, begge med Norsk Industri i Oslo.

Forhandlingene på flyteriggavtalen med Norges Rederiforbund blir 19-20. mai i Oslo. Samme dag forhandler vi på Kjemisk-teknisk og farmasøytisk, også de i Oslo. Mens oljeservice forhandler i Stavanger 26-27. mai.

Listen over kommende forhandlinger og praktisk informasjon om oppgjøret blir fortløpende oppdatert på samlesiden for mellomoppgjøret 2021.

Følg årets lønnsoppgjør på forbundets nettside www.industrienergi.no og forbundets Facebook.

Nyheter