Industri Energi får behandlet klage mot DNO i Jemen

fredag 21. april 2017

Norges OECD-kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv gir Industri Energi på vegne av DNO Jemen Union medhold i at de får behandlet klage mot DNO ASA i Jemen. Saken gjelder i hovedsak mangel på dialog mellom DNO og arbeidstakernes representanter i Jemen knyttet til masseoppsigelser og nedleggelse av driften i 2015.

Amalie Hilde Tofte
Amalie Hilde Tofte, internasjonal rådgiver i Industri Energi

Klagen gjelder også gyldigheten av oppsigelsen, og om DNO har motarbeidet arbeidstakernes rett til fagorganisering og kollektive forhandlinger.

Internasjonal rådgiver Amalie Hilde Toft i Industri Energi er tilfreds med Kontaktpunktets behandling.

– Vi har kommet gjennom nåløyet og fått medhold i fase en. Kontaktpunktet vil orientere Industri Energi og DNO slutten av april om fase to, sier hun.

Mekling og dialog

Bente Follestad Bakken er seniorrådgiver og Norges OECD-kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv. Hun skriver følgende til partene:

«I fase 2 vil Kontaktpunktet legge til rette for mekling og dialog mellom partene med mål om å komme frem til en omforent avtale.»

Industri Energi har reagert på at arbeidstakerne ble oppsagt via sms og e-post. Arbeidstakernes representanter fikk ikke muligheten til å diskutere masseoppsigelser og nedleggelse av driften med ledelsen. Det vises til at den lokale fagforeningen prøvde å få til dialog med selskapet uten å lykkes. Blant annet prøvde fagforeningen å demonstrere våren og sommeren 2015 utenfor kontoret til DNO i Sanaa i Jemen med krav om å få til en dialog.

Jemenittiske domstoler

DNO mener at den pågående rettssaken for jemenittiske domstoler gjør at saken ikke bør behandles av det norske Kontaktpunktet.

Til det svarer Kontaktpunktet at punktet i klagen som omhandler gyldigheten av oppsigelser som ledd i nedbemanning i Jemen, og som er gjenstand for pågående tvistesak for jemenittiske domstoler, avskjærer ikke behandling for Kontaktpunktet.

Norges OECD-kontaktpunktet har behandlet 12 klager siden 2011 der norske foretak er involvert.

Nyheter