Industri Energi går til Arbeidsretten for å sikre lik lønn for likt arbeid i forpleiningen

onsdag 16. oktober 2019

-Gjennom flere år har ringevikarer i forpleiningen på norsk sokkel fått lavere lønn enn fast ansatte. Dette er lovstridig og vi tar nå saken til Arbeidsretten, sier klubblederne Herdis Rosland Eide og Per Holstein.

Herdis Rosland Eide og Per Holstein
Klubblederne Herdis Rosland Eide og Per Holstein krever lik lønn for likt arbeid i forpleiningen. Foto: Atle Espen Helgesen

Ifølge klubblederne Herdis Rosland Eide (Coor) og Per Holstein (ESS) har de fleste forpleiningsselskap på norsk sokkel i en årrekke brukt feil utregning for å beregne lønn til såkalte ringevikarer.

– Noen av selskapene beregnet tidligere lønnen for ringevikarer riktig, men etter at arbeidsgiverorganisasjonen Norsk olje og gass ga råd sine medlemsbedrifter har ringevikarene i samtlige selskaper fått utbetalt lavere lønn enn fast ansatte. Det mener vi er lovstridig, sier klubblederne.

Betydelige summer

Eide og Holstein understreker at bruk av ringevikarer er vanlig i forpleiningen på norsk sokkel. Og de mener det dreier seg om hundrevis av folk, kanskje 200-300, som har fått for lav lønn i flere år.

–Det er helt klart betydelige summer det her er snakk om, sier de.

Prinsipielt viktig sak

Gjennom klubben i forpleiningsselskapet ESS Support Service har Industri Energi/LO brakt saken inn for Arbeidsretten. Saken er nå til behandling og det er ventet at den kommer opp for retten til våren.

-Dette er en prinsipielt viktig sak for forbundet. Vi krever lik lønn for likt arbeid, sier Herdis Rosland Eide og Per Holstein.

Nyheter
  • Meld deg på vårt offshore helikopterseminar

    LOs helikopterutvalg arrangerer 26. mars et offshore helikopterseminar på Sola der våre medlemmer kan få informasjon om hva utvalget jobber med og hva som foregår i offshore helikopterbransjen.

  • Bekymret over utvikling der beredskapsfunksjoner offshore knyttes til stilling

    Industri Energi var denne uka i møte med Petroleumstilsynet fordi forbundet er bekymret over en utvikling der flere selskaper i oljebransjen knytter bestemte beredskapsfunksjoner opp mot stilling. – Vi kan ikke akseptere at folk mister jobben fordi de ikke oppfyller de fysiske kravene som er knyttet til beredskapsfunksjoner, sier forbundssekretær Henrik Fjeldsbø.