Industri Energi gir full støtte til de streikende ved Foodora i deres krav om tariffavtale

tirsdag 20. august 2019

De ansatte sykkelbudene i Foodora har siden 2016 krevd tariffavtale. Arbeidsgiveren vil ikke innfri kravet om en avtale, derfor streiker 102 sykkelbud fra i dag. Industri Energi gir de streikende full støtte!

Frode Alfheim
Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi gir de streikende sykkelbudene i Foodora full støtte i kampen for tariffavtale

Den norske arbeidslivsmodellen bygger på landsomfattende tariffavtaler, seriøse bedrifter og sterke fagforeninger. Dette har gitt Norge gode lønninger, ansvarlige oppgjør, konkurranse på like vilkår mellom bedrifter og sterk økonomi.
Retten til tariffavtale er en selvsagt rett for norske arbeidstakere.

De ansatte sykkelbudene i Foodora har siden 2016 krevd tariffavtale, en prosess som endte i brudd mandag etter at arbeidsgiver ikke ville innfri kravet om avtale. Derfor streiker 102 sykkelbud fra i dag.

Om Foodora vil være en seriøs aktør, må de innfri kravet fra Fellesforbundets medlemmer. Til de streikende har vi i Industri Energi følgende klare melding: I LO står dere aldri alene. Stå kampen ut!

Med solidarisk hilsen
Frode Alfheim
forbundsleder Industri Energi

 

Nyheter
  • 15 år med Sikorsky S92 på norsk sokkel

    Det er i dag 15 år siden Sikorsky S92 fløy sin jomfrutur med passasjerer fra Flesland til plattformer i Tampen-området. LO og Industri Energi spilte en viktig rolle for å få S92 til norsk sokkel. Det har i ettertid vist seg å være et godt valg for våre medlemmer.

  • Emmy (24) fulgte drømmen om å jobbe i Nordsjøen

    Emmy Blix valgte å følge drømmen fra barndommen om å jobbe offshore. Nå oppfordrer hun flere ungdom til å satse på et yrke i havet.