Industri Energi gjenopptar arbeidet inn mot LO-kongressen

tirsdag 25. august 2020

Forbundsstyret i Industri Energi har tirsdag lagt planen for forbundets arbeid inn mot LO-kongressen. –Vi håper på mange gode forslag innen fristen 18. september klokka 10, sier Maria Walberg, ny leder i samfunnspolitisk avdeling.

Maria Schumacher Walberg
Maria Walberg, ny leder i samfunnspolitisk avdeling.

LO-kongressen er LOs høyeste organ og avholdes hvert fjerde år. Neste kongress er 3.–7. mai 2021. Her vedtas politikk for LO de neste fire årene, i form av et handlingsprogram og mer dagsaktuelle uttalelser.

– LO-kongressen er fagbevegelsens viktigste politiske verksted. De vedtakene og kravene som kommer ut av dette møtet, har over 950 000 fagorganiserte i ryggen. Det er en kraft det er svært vanskelig for de politiske partiene å overse, sier Walberg.

LO har laget et debatthefte. Innspill skal leveres i form av endringsforslag til LO-sekretariatets innstilling som ligger i dette heftet.

– Industri Energi skal sette vårt preg på LO-kongressen og fremme saker som er viktige for oss. Derfor ønsker vi innspill på hva forbundet bør prioritere inn mot kongressen, sier Walberg.

Det er forbundsstyret som i oktober vil gjøre vedtak om hvilke innspill som går videre til LO-kongressen fra Industri Energi. Også gjennom deltakelse på LOs regionskonferanser har forbundets medlemmer mulighet til å påvirke. Disse skal etter planen avholdes første halvdel av oktober i år.

– Våre medlemmer er bredt engasjert og forbundets politikk spenner over mange viktige tema. Vi er opptatt av at det må skapes flere arbeidsplasser i Norge, og at det trengs en aktiv nærings- og arbeidsmarkedspolitikk. Det handler om rammebetingelser for industrien, både den som er godt etablert og den som er ung og lovende. Og det handler om internasjonalt samarbeid, arbeidet mot sosial dumping, klimasaken og hvordan vi kan bidra til en grønn omstilling uten at forskjellene blant folk øker. Vi trenger forslag fra hele organisasjonen i dette arbeidet, sier Walberg.

Nyheter