Industri Energi i kontaktmøte med Norsk Industri om koronasituasjonen

fredag 20. mars 2020

Industri Energi hadde fredag møte med arbeidsgiverne i Norsk Industri der ulike problemstillinger som landindustrien står overfor ble diskutert.

Terje Valskår
Terje Valskår, nestleder i Industri Energi.

Nestleder i Industri Energi, Terje Valskår og områdelederne Barbro Auestad og Asle Reime deltok på videomøtet med arbeidsgiverorganisasjonen. Blant sakene som ble diskutert var permitteringsregelverket og varslingsfrist for permittering.

-Vi gjorde det helt klart at vi forholder oss til Hovedavtalen som sier 14-dagers varsel for permittering. Det kan oppstå spesielle grunner til å kutte dette ned til to dager, men i så fall er det spesielle unntak og det skal i så fall forhandles om lokalt, sier Valskår.

I møtet ble det også diskutert utfordringer for pendlere som må krysse kommunegrenser for å komme på arbeid.

-Det er allerede gitt unntak slik at oljearbeidere og sjøfolk fritt kan bevege seg på tvers av kommunegrenser innad i Norge, uten å risikere å settes i karantene. Vi mener det samme må gjelde for industriarbeider, sier han.

Norsk Industri understrekte i møtet at det i dagens situasjon er viktig for industribedriftene å sikre at nok bemanning og kompetanse, når en stadig større andel av befolkningen risikerer å bli smittet eller settes i karantene.

Industri Energi og Norsk Industri er enig om å ha faste kontaktmøter i tiden framover.

Nyheter
  • Avgjørende tid for å sikre tusenvis av arbeidsplasser i oljeindustrien

    -Nå er det alvor! Oljepakken som stortingspolitikerne skal behandle ferdig i løpet av neste uke er avgjørende for å sikre arbeidsplasser i olje- og gassnæringen, sier forbundsleder Frode Alfheim og tillitsvalgte fra de ulike delene av næringen.

  • Åpner for like regler for arbeidsreiser fra hele Norden

    Regjeringen åpner for like karanteneregler for arbeidsreiser til og fra alle de nordiske landene fra 1. juni. – En gledelig nyhet for arbeidstakere fra våre naboland som jobber i Norge ognoe vi har jobbet hardt for å få til, sier nestleder i Industri Energi, Lill-Heidi Bakkerud.