Industri Energi krever fortgang i arbeidet med ny sjømannspensjon

Friday 21. September 2018

Industri Energi var torsdag i møte med statssekretær Christl Kvam i Arbeids- og sosialdepartementet om mulige endringer i lov om pensjonstrygd for sjømenn.

IMG_20180920_104052
Forhandler Gro Losvik (fv), statssekretær Christl Kvam og forbundsleder Frode Alfheim deltok i møtet om ny pensjonstrygd for sjømenn.

Forbundsleder Frode Alfheim og forhandler Gro Losvik i Industri Energi stilte i møtet med statssekretær Kvam.

Bakgrunnen var at det gjennom flere år har vært gitt signaler fra Arbeidsdepartementet om at man ønsker å endre lov om pensjonstrygd for sjømenn (PTS). Prosessen har tatt så lang tid at konsekvensene begynner å bli omfattende for våre medlemmer.

-I møtet fikk vi forsikringer om at departementet skal legge fram en stortingsproposisjon før påske, for å få lovforslaget klart i løpet av vårsesjonen. Målet er iverksettelse av en ny ordning fra 1. januar 2020, sier forhandler Gro Losvik.

Hun slår fast at forbundet vil være aktivt og gi innspill i den videre prosessen.

Industri Energi organiserer cirka 4000 medlemmer offshore som er omfattet av pensjonstrygd for sjømenn (PTS). I tillegg har disse en tariffert tjenestepensjonsordning som bygger på PTS.

Nyheter
  • -Hver eneste dag på jobben er kjempespennende

    -Vi lærer noe nytt hver dag. Jeg har en kjempespennende jobb og er utrolig glad for å være med i forprosjektet medarbeiderdrevet innovasjon (MDI). Ledelsen gir oss et stort ansvar og får oss til å tenke kontinuerlige forbedringer i prosessen, sier operatør Elisandra Martinez (21) i GE Healtcare.

  • Tusen dager uten skader på nikkelverket

    -HMS-arbeid i fellesskap sammen med ledelsen har aldri vært bedre enn nå i Glencore Nikkelverk Det er fantastisk at vi har passert 1000 dager siden sist vi hadde en skade blant de ansatte. Dette skyldes godt lederskap og involvering av alle ansatte, sier tillitsvalgtleder Cay Nordhaug i Nikkelverkets Arbeiderforening Industri Energi i Kristiansand.