Industri Energi jakter på flere læreplasser

fredag 19. juni 2020

Industri Energi har meldt seg på i jakten på nye læreplasser gjennom den landsomfattende kampanjen «Læreplassjeger». -Du kan også bli med, sier kampanjeansvarlig i Industri Energi, Barbro Auestad.

Barbro
Kampanjeansvarlig Barbro Auestad ønsker at flere skal få læreplass.

Totalt har 21.000 ungdommer søkt seg til en læreplass i år. Læreplassjeger-kampanjen har som målsetting å sikre disse ungdommene en læreplass. Kampanjen støttes av regjeringen og partene i arbeidslivet.

– Vi er bekymret for om koronakrisen kan føre til at færre elever får læreplass i år, det ønsker vi å gjøre noe med gjennom denne kampanjen, sier kampanjeansvarlig i Industri Energi, Barbro Auestad.

Auestad viser til at det er flere måter å øke antallet lærlinger i bedriften på, og at det å tilby læreplasser er et viktig samfunnsansvar som sikrer at elevene får fullført utdanningen sin.

– For de som ikke har lærlinger fra før, handler jo dette om å ta steget over til å bli lærebedrifter. Har man allerede lærlinger, er det også viktig å vurdere om man kan ta inn flere, eller kanskje til og med utvide til å være lærebedrift i flere fag, forklarer Austad.

– Med den alvorlige situasjonen koronaviruset har ført oss inn i, er det ekstra viktig at alle bedrifter gjør det de kan for å tilby elevene et sted å fullføre fagbrevet sitt. Vi vet også at det å ha lærlinger inne på arbeidsplassen gir mye tilbake til bedriften, så dette er en vinn-vinn-situasjon, forteller Auestad.

Etter sommerferien vil Industri Energi reise ut på bedriftsbesøk for å informere om kampanjen, med mål om å sikre flere lærlinger en læreplass fra høsten av.

– Dette er en viktig kampanje og vi tar svært gjerne imot invitasjoner fra tillitsvalgte til å besøke deres bedrifter, sier Auestad.

Dersom du ønsker mer informasjon om kampanjen, eller ønsker forbundet på besøk i forbindelse med den, kan kampanjeansvarlig, Barbro Auestad, kontaktes på epost barbro.auestad@industrienergi.no.

Du kan også lese mer om Læreplassjeger-kampanjen på kampanjens nettside. Der finner du blant annet informasjon om det å bli en lærebedrift.

 

KORT OM KAMPANJEN

  • En landsomfattende kampanje som har til hensikt å understøtte fylkeskommunenes arbeid med å rekruttere flere lærebedrifter og læreplasser
  • Ved siden av fylkeskommunene er alle kommuner, fagforbund, bransjeorganisasjoner, opplæringskontorer og skoler også invitert til å bli læreplassjegere
  • Tusenvis av lærebedrifter over hele landet vil få tilsendt rekrutteringsbrosjyre og bli kontaktet av læreplassjegere
  • 95% av bedrifter som har hatt lærling hos seg har opplevd at dette er en god måte å rekruttere nye medarbeidere på.
  • Potensielle lærebedrifter kan selv registrere sin interesse på: www.læreplassjeger.no
Nyheter