«Industri Energi kan ikke forhindre at mange dyktige folk mister jobben, men vi kan støtte de som blir usaklig oppsagt»

Monday 29. February 2016

Vi ser at mange dyktige arbeidere dessverre mister jobben sin som følger av oljenedturen. Det vi jobber for, er at en sykemelding og trynefaktoren ikke skal være utslagsgivende når nedbemanningen gjøres, skriver sjefsadvokat Eyvind Mossige i Industri Energi.

Jeg har fått mye oppmerksomhet etter at jeg 19. februar var på NRK TV, radio og nett og uttalte meg om arbeidsgivere som fraviker ansiennitetsprinsippet. Jeg ser behov for en oppklaring, og den kommer her:

Nedgangstidene har gitt oss som fagforbund, mange tvilsomme oppsigelsessaker på bordet. Vi ser at ansiennitetsprinsippet tøyes av arbeidsgiverne. Vår rolle er å støtte våre medlemmer som mister jobben. Vi vurderer sakene deres. Og når vi finner at oppsigelsesgrunnen er usaklig, tar vi saken for dem. Å ta en sak for retten tar tid og krefter og kan også koste millionbeløp. Enkeltpersoner vil sjeldent ha råd til å gå til sak mot store, etablerte arbeidsgivere- og det er derfor arbeiderne er medlem hos oss. Uten en fagforening i ryggen risikerer en usaklig oppsagt ansatt å stå alene på sin arbeidsplass og kjempe for jobben sin. Det er en belastning. Også i krisetider er det viktig å ivareta menneskene. Mange av disse har tjent bedriften lenge og godt.

Når Kennet Hansen i Partner OG-S AS i et leserinnlegg i Offshore.no den 25. februar skriver at vi ser på de oppsagte arbeiderne som «daukjøtt», har han misforstått. Mange dyktige arbeidere har mistet jobbene sine. Og at arbeidsgiver ser på en ansatt som «brysom» behøver ikke bety at han eller hun er en dårligere arbeider. Men det kan være mer lønnsomt å kvitte seg med en langtidssykemeldt eller en som trenger tilrettelegging i arbeid.

Jeg har hatt mange ulike oppsigelsessaker, og alle har en unik enkeltperson med en unik sak. Det vi jobber for er rettferdighet og likhet for loven. Vi vil ikke tillate «bruk og kast» av arbeidsfolk, men vi kan dessverre ikke hindre nedbemanninger. Ikke engang nedbemanninger av førsteklasses arbeidsfolk.

Med vennlig hilsen Eyvind Mossige, leder for juridisk avdeling i Industri Energi.

Nyheter
  • -Ekstremt viktig at medlemmene engasjerer seg politisk

    -Jeg oppfordrer medlemmer og tillitsvalgte til å engasjere seg politisk. Ta verv, påvirk politiske beslutningsprosesser, og få frem hvor viktig industrien er for å opprettholde og utvikle velferdssamfunnet, sier prosessoperatør Rune Krutå.

  • -Hver eneste dag på jobben er kjempespennende

    -Vi lærer noe nytt hver dag. Jeg har en kjempespennende jobb og er utrolig glad for å være med i forprosjektet medarbeiderdrevet innovasjon (MDI). Ledelsen gir oss et stort ansvar og får oss til å tenke kontinuerlige forbedringer i prosessen, sier operatør Elisandra Martinez (21) i GE Healtcare.