«Industri Energi kan ikke forhindre at mange dyktige folk mister jobben, men vi kan støtte de som blir usaklig oppsagt»

mandag 29. februar 2016

Vi ser at mange dyktige arbeidere dessverre mister jobben sin som følger av oljenedturen. Det vi jobber for, er at en sykemelding og trynefaktoren ikke skal være utslagsgivende når nedbemanningen gjøres, skriver sjefsadvokat Eyvind Mossige i Industri Energi.

Jeg har fått mye oppmerksomhet etter at jeg 19. februar var på NRK TV, radio og nett og uttalte meg om arbeidsgivere som fraviker ansiennitetsprinsippet. Jeg ser behov for en oppklaring, og den kommer her:

Nedgangstidene har gitt oss som fagforbund, mange tvilsomme oppsigelsessaker på bordet. Vi ser at ansiennitetsprinsippet tøyes av arbeidsgiverne. Vår rolle er å støtte våre medlemmer som mister jobben. Vi vurderer sakene deres. Og når vi finner at oppsigelsesgrunnen er usaklig, tar vi saken for dem. Å ta en sak for retten tar tid og krefter og kan også koste millionbeløp. Enkeltpersoner vil sjeldent ha råd til å gå til sak mot store, etablerte arbeidsgivere- og det er derfor arbeiderne er medlem hos oss. Uten en fagforening i ryggen risikerer en usaklig oppsagt ansatt å stå alene på sin arbeidsplass og kjempe for jobben sin. Det er en belastning. Også i krisetider er det viktig å ivareta menneskene. Mange av disse har tjent bedriften lenge og godt.

Når Kennet Hansen i Partner OG-S AS i et leserinnlegg i Offshore.no den 25. februar skriver at vi ser på de oppsagte arbeiderne som «daukjøtt», har han misforstått. Mange dyktige arbeidere har mistet jobbene sine. Og at arbeidsgiver ser på en ansatt som «brysom» behøver ikke bety at han eller hun er en dårligere arbeider. Men det kan være mer lønnsomt å kvitte seg med en langtidssykemeldt eller en som trenger tilrettelegging i arbeid.

Jeg har hatt mange ulike oppsigelsessaker, og alle har en unik enkeltperson med en unik sak. Det vi jobber for er rettferdighet og likhet for loven. Vi vil ikke tillate «bruk og kast» av arbeidsfolk, men vi kan dessverre ikke hindre nedbemanninger. Ikke engang nedbemanninger av førsteklasses arbeidsfolk.

Med vennlig hilsen Eyvind Mossige, leder for juridisk avdeling i Industri Energi.

Nyheter
  • Saipem Ltd driver sosial dumping på norsk sokkel

    -ROV-selskapet Saipem Limited driver sosial dumping når det misbruker intensjonen i regelverket om fri bevegelse av arbeidskraft innenfor EØS og således skaffer seg et konkurransefortrinn, sier OSA-inspektør Wayne Pena i Industri Energi.

  • Meld deg på vårt offshore helikopterseminar

    LOs helikopterutvalg arrangerer 26. mars et offshore helikopterseminar på Sola der våre medlemmer kan få informasjon om hva utvalget jobber med og hva som foregår i offshore helikopterbransjen.