Industri Energi krever norsk lov på norsk sokkel: – Det er bare vi som har den styrken som trengs

mandag 11. september 2017

Industri Energi har de tre siste årene kjempet hardt og målrettet for å få norsk lov og tilsyn på flerbruksfartøyene som opererer på norsk sokkel. – Denne saken viser hvordan Industri Energi kaster seg over svære utfordringer. Vi er uredde og vi oppnår resultater, sier områdeleder Ommund Stokka i Industri Energi.

nort sea
Oljearbeidere om bord på flerbruksfartøy er ikke omfattet av norsk lov. Arkivfoto

Ommund Stokka leder Industri Energis kampanje for å få norsk lov gjeldende for oljearbeiderne som jobber på flerbruksfartøy på norsk sokkel.

– Skal du få politiske myndigheter og oljeselskapene til å forstå våre medlemmers bekymringer, så krever det voldsomt mye arbeid og god utholdenhet. Men vi gir oss aldri, sier Stokka.

Han slår fast at Industri Energi er det eneste forbundet som har den styrken og de ressursene som trengs for å ta tak i en så krevende og omfattende sak.

– I aksjonsgruppen har vi både en HMS-ekspert med inngående kjennskap til regelverket og Petroleumstilsynets arbeid, vi har en advokat som er spesialist på flaggstat- og havrett, en politisk rådgiver med et bredt politisk kontaktnett og kjennskap til politiske prosesser, samt en med journalistisk bakgrunn som forstår og kjenner media. Sammen har vi en utrolig styrke.

Forbundets ressurser gjør at aksjonsgruppen kan jobbe langsiktig og målrettet, framfor at vi hver for oss springer etter småbranner som må slukkes, sier Stokka.

Han berømmer også forbundets tillitsvalgte som har solid bransjeinnsikt.

– Våre tillitsvalgte kan sin egen bransje så uendelig godt at vi får et viktig fortrinn. Det gjør at vi hele tiden har pulsen på bransjen, sier han.

Utenfor loven

Bakgrunnen for den såkalte flerbruksfartøykampanjen er at over halvparten av olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel i dag kommer fra havbunnsutstyr som er installert og vedlikeholdt av folk som står utenfor arbeidsmiljøloven, nemlig oljearbeidere på flerbruksfartøy.

En oljearbeider på flerbruksfartøy kan være bosatt i England, ansatt i et bemanningsbyrå i Singapore, på jobb på norsk sokkel, på et skip som er registrert i skatteparadiset Panama. Samtidig står han utenfor norsk lov og tilsyn.

– Dagens situasjonen er uholdbar. Industri Energis medlemmer og tillitsvalgte roper ut et varsko. De ber politikerne sørge for at de får norsk lov og tilsyn å forholde seg til. Arbeidsmiljøloven må bli gjeldende for oljearbeiderne på flerbruksfartøy, på lik linje med plattformer og rigger, sier Ommund Stokka.

Se filmen «Utenfor loven»

Se filmen «Uten kontroll»

Stilltiende samtykke

Ommund
Ommund Stokka, områdeleder i Industri Energi.

Det er avgjørende for sikkerheten på sokkelen at oljearbeidere kan føle seg trygge på lovverket og tør å si ifra hvis noe er galt.

– På flerbruksfartøy finnes en arbeidskultur med stilltiende samtykke. Folk våger ikke å gi uttrykk for sine bekymringer av frykt for å miste jobben. De har ingen beskyttelse, verken av lov eller tilsyn, sier Stokka.

Han slår fast at man står overfor en svekket sikkerhetskultur på sokkelen.

– Hvis det skjer en alvorlig ulykke på et flerbruksfartøy tilknyttet norsk oljeindustri kan norske myndigheter risikere å stå maktesløse, uten å ha mulighet til å etterforske hva som har skjedd.

Dødsulykken som ingen brydde seg om

Vi ble bedt om å ikke snakke om hendelsen

På dekket løper dekksarbeidere som febrilsk forsøker å få kontroll

Mer arbeid flyttes fra rigg til fartøy

1200022705.1000x707
Flerbruksfartøy brukes i stadig større grad til å installere, reparere og vedlikeholde havbunnsalegg, såkalte subseaanlegg, på norsk sokkel. Illustrasjon: Statoil

– Hvordan kan flerbruksfartøy relateres til riggbransjen?

– Allerede i dag ser vi at flerbruksfartøy, blant annet i Mexicogolfen i USA, brukes til å plugge brønner. Det er oppdrag som vi på norsk sokkel bruker rigger til å gjøre. Den teknologiske utviklingen går fort og oljebransjen har satt seg mål om at mer arbeid som i dag gjøres av rigger, skal utføres fra flerbruksfartøy, fordi det er billigere, sier Stokka.

Han spør om vi skal godta at arbeid flyttes fra rigger der oljearbeiderne har ordnede arbeidsforhold og er underlagt norsk lov og tilsyn, til flerbruksfartøy, der oljearbeiderne jobber som ringevikarer og samtidig står utenfor norsk lov og tilsyn.

– Vi finner oss ikke i dette. Vi krever at arbeidsmiljøloven må gjelde for oljearbeiderne på flerbruksfartøy og at Petroleumstilsynet må være tilsynsmyndighet!

Stokka forklarer at dette er fortsettelsen av kampen som Industri Energi (tidligere Nopef) kjempet for de riggansatte tidlig på 1990-tallet, da forbundet fikk sørget for at riggarbeidere er å regne som oljearbeidere, ikke sjøfolk.

– Vi ser at oljeselskapene fokuserer på hvordan de kan flytte stadig mer arbeid fra rigger til fartøy. Den utviklingen må møtes med utvikling av lovverket. Vi kan ikke godta en utvikling der stadig mer oljerelatert virksomhet på norsk sokkel skjer utenfor norsk lov.

Krav fra klubbene

Fokuset på flerbruksfartøy stammer fra et krav som klubbene innenfor oljeservice stilte på Industri Energis landsmøte i 2014.

– Vi har fått et oppdrag fra våre medlemmer og tillitsvalgte. Vi har lagt store ressurser i saken og sørget for at vi har blitt hørt og forstått både av det politiske miljø, media og innad i oljebransjen.

På vårparten fremmet Ap, SV og Sp et forslag på Stortinget om å gjøre den norske arbeidsmiljøloven gjeldende for fartøy som er knyttet til petroleumsaktiviteter.

Les mer her: Politisk ansvar å få arbeidsmiljøloven gjeldende på flerbruksfartøy

– Forslaget ble møtt med innbitt motstand fra arbeidsgivernes organisasjoner. Og jeg er skuffet over at H, Frp, V og Krf stemte imot forslaget som ville ivaretatt oljearbeiderne på flerbruksfartøyene, sier Stokka.

Samtidig har Arbeids- og sosialdepartementet bestemt å sette i gang et forsknings- og utviklingsprosjekt som skal se nærmere på situasjonen for oljearbeiderne på flerbruksfartøy. Deretter vil det bli nedsatt et partssammensatt utvalg som skal komme med sine anbefalinger i løpet av vinteren 2018.

– Det betyr at arbeidsgiverne i Norsk olje og gass, fra å kalle problemstillingen «sprøyt», har blitt nødt til å ta problemstillingen om regelverket for flerbruksfartøy på dypeste alvor. Og de må forklare seg overfor landets myndigheter. Det at de tvinges til dialog er en seier i seg selv, sier Stokka.

Vil alltid kjempe for oljearbeiderne

Stokka slår fast at Industri Energi alltid vil kjempe oljearbeidernes kamp for norsk lov på norsk sokkel.

– Først og fremst venter vi på konklusjonene fra det partssammensatte utvalget, dernest vil vi, uansett valgresultat, legge press på den nye regjeringen og Stortinget for å få de med på at det er norsk lov og tilsyn som skal gjelde på norsk sokkel, sier han.

Jusprofessor mener loven må gjelde på flerbruksfartøy

Kampen for arbeidsmiljøloven på flerbruksfartøy fortsetter

Nyheter