Industri Energi kritisk til flytting av kontrollsentralen fra Sola

tirsdag 19. januar 2021

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi sier at forbundet er svært kritisk til flytting av flygeledertjenester fra Stavanger til Østlandet, hvis det kan påvirke offshore helikoptersikkerhet og beredskap i negativ retning.

140622662_1067628560365999_1634442016812411806_n
Faksimile av oppslag i Stavanger Aftenblad tirsdag 19. januar 2021, der Frode Alfheim advarer mot flytting av flygeledertjenester fra Sola.

Industri Energi ble orientert om saken gjennom et oppslag i Stavanger Aftenblad på fredag. I avisen advarte Hovedredningssentralen i Sør-Norge (HRS) mot å flytte den såkalte Kontrollsentral Stavanger til Røyken på Østlandet.

– Det er HRS har best kompetanse på dette området og deres advarsel bør veie tungt. Hvis en flytting av flygeledertjenester fra Sola til Røyken påvirker offshore helikoptersikkerheten eller beredskap i negativ retning, så er vi svært kritisk til det, sier Frode Alfheim .

Han påpeker at nærhet til operasjonene er viktig og understreker at hvis det ikke allerede er gjort en grundig risikoanalyse om hvilke følger en slik flytting kan få, så må dette gjøres.

En svekkelse av flygeledertjenesten for offshore helikopterflyginger og beredskap er uakseptabelt, sier han til Aftenbladet tirsdag.

Industri Energi henter nå inn mer informasjon om saken for bedre å kunne vurdere konsekvensene.

Alfheim legger til at Industri Energi alltid har støttet opp om Sola som et ledende nasjonalt kompetansemiljø for helikopter. – Det bør også omfatte Avinor og flygeledertjenesten, sier han.

Nyheter