Industri Energi med klar melding til Ptil: Vi er bekymret for at nedleggelse av HFIS vil redusere sikkerheten

fredag 1. februar 2019

Industri Energi leverte torsdag en bekymringsmelding til Petroleumstilsynet om at nedleggelse av HFIS på Gullfaks vil svekke helikoptersikkerheten i Tampen-området nord i Nordsjøen.

Henrik Fjeldsbø
Henrik S Fjeldsbø

-Vi ønsker en helhetlig vurdering rundt denne saken. Og vi er overfor tilsynet klar på at nedleggelse av tjenesten vil gi en dårligere tjeneste og redusert sikkerhet, sier leder i LOs helikopterutvalg og forbundssekretær i Industri Energi, Henrik Fjeldsbø.

Han understreker at helikopterflygeinformasjonstjenesten (HFIS) ikke bare gjelder det rent flyoperative, men også HFIS sin rolle i den totale beredskapen og den koordineringsrollen de ivaretar.

Industri Energi ble rett før jul orientert om at Equinor ønsker å legge ned helikopter flygeinformasjonstjenesten (HFIS) på Gullfaks og overføre ansvaret for lufttrafikktjenesten til Avinor.

Fjeldsbø er fornøyd med at Petroleumstilsynet på kort varsel ville møte Industri Energi for å få utdypende informasjon.

-Vi fikk forklart vår bekymring. Vi forventet ikke at Ptil skulle saksbehandle dette under møtet, men er spent på hva Ptil vil gjøre framover, sier Fjeldsbø og forklarer at Petroleumstilsynet har et delt ansvar for denne tjenesten sammen med Luftfartstilsynet.

I forrige uke var Industri Energi i møte med Luftfartstilsynet og argumenterte for at HFIS på Gullfaks er svært viktig for helikoptersikkerheten i Tampen-området i Nordsjøen.

Dette er et område med svært høy helikopteraktivitet. Her er en rekke store produksjonsplattformer og flyttbare rigger som folk skal fraktes til og fra. Det er også skytteltrafikk mellom installasjonene. I tillegg er et søk- og redningshelikopter basert på Statfjord B, et helikopter som stadig er på skarpe oppdrag eller trening.

I møtet med Ptil ble det også uttrykt bekymring rundt SAR-beredskapen øst i Barentshavet, der det mangler redningsmann på SAR-helikopteret.

Nyheter