Industri Energi og Norsk Rederiforbund inngikk forlik om kompetanseutvikling

Friday 26. April 2019

Partene inngikk forlik i en sak om tolkning av Flyteriggavtalen og kompetanseheving.

Fraser
Forhandler Fraser Knox i Industri Energi

Saken startet i 2015 da Prosafe ville overføre et medlem av Industri Energi til en stilling i utlandet. Industri Energi mente at selskapet burde kartlagt behov og gitt kompetanseheving, slik at den ansatte kunne ha blitt. Det er Riggavtalen 9.1 og 3.4 som har vært diskutert. Partene har også pekt på Hovedavtalen punkt 12.2.

– Det var en prinsipiell sak som det var viktig å ta videre og få diskutert, selv om den ansatte etter eget ønske har gått videre og ikke berøres av forliket, sier forhandler Fraser Knox i Industri Energi.

Saken skulle egentlig opp i Arbeidsretten den 25. april klokken 9. Men Industri Energi og Norsk Rederiforbund fikk innvilget en times utsettelse, slik at partene kunne diskutere saken. De ble her enige om et forlik, og protokoll ble signert.

– Det er viktig at partene lokalt som en del av den løpende dialog, har et aktivt forhold til kompetanseutvikling og er tidlig med å identifisere og drøfte aktuelle behov og tiltak. De sentrale parter har også et ansvar for å veilede sine medlemmer i slike spørsmål, hvilket også kan bidra til å avklare forventninger og forebygge konflikter, står det i protokollen som ble signert.

 

Nyheter
  • -Hver eneste dag på jobben er kjempespennende

    -Vi lærer noe nytt hver dag. Jeg har en kjempespennende jobb og er utrolig glad for å være med i forprosjektet medarbeiderdrevet innovasjon (MDI). Ledelsen gir oss et stort ansvar og får oss til å tenke kontinuerlige forbedringer i prosessen, sier operatør Elisandra Martinez (21) i GE Healtcare.

  • Tusen dager uten skader på nikkelverket

    -HMS-arbeid i fellesskap sammen med ledelsen har aldri vært bedre enn nå i Glencore Nikkelverk Det er fantastisk at vi har passert 1000 dager siden sist vi hadde en skade blant de ansatte. Dette skyldes godt lederskap og involvering av alle ansatte, sier tillitsvalgtleder Cay Nordhaug i Nikkelverkets Arbeiderforening Industri Energi i Kristiansand.