Industri Energi og Sjømat Norge kom ikke til enighet i sløyfeforhandlingene

fredag 16. mars 2018

Rammen som var fastsatt på forhånd, blir dermed utbetalt som generelt tillegg til dem som omfattes av overenskomsten for fiskemel- og fiskefôr.

Forhandlingsutvalget
Forhandlingsutvalget til Industri Energi

– Arbeidsgiversiden var ikke villige til å se på de konkrete utfordringene i denne bransjen, og rammen var  begrenset. Så vi må komme tilbake til dette i neste hovedoppgjør, sier Asle Reime, som ledet forhandlingsutvalget.

Overenskomsten for fiskemel- og fiskefôr-industrien er en minstelønnsavtale, som innebærer at de tillitvagte skal forhandle på bedriftene sine i etterkant av hovedoppgjøret.

Les mer: Sløyfeforhandlingene med Sjømat Norge i gang

Nyheter